ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS. Mai Quỳnh Phương

08/05/2024

Theo Quyết định số 251/QĐ-CLCT ngày 11/4/2024 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban chấm Chuyên đề tiến sĩ, ngày 3/5/2024, vào hồi 13 giờ 30, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá 03 chuyên đề tiến sĩ kinh tế thuộc Đề tài Luận án “Phát triển xuất nhập khẩu bền vững của tỉnh Thanh Hóa của NCS. Mai Quỳnh Phương, chuyên ngành Kinh doanh thương mại; mã số: 934.01.21Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Long và PGS. TS Lê Trịnh Minh Châu.

Các thành viên tham gia Tiểu ban gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương là Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Trường Đại học Thương Mại là ủy viên; Thư ký Tiểu ban là TS. Đặng Công Hiến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS.TS. Đinh Văn Thành đã chủ trì điều khiển cuộc họp.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: “Mộ hình phát triển kinh tế bền vững và một số lý thuyết cơ bản về phát triển xuất nhập khẩu bền vững”;

- Chuyên đề 2: “Cơ sở lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn phát triển xuất nhập khẩu bền vững của địa phương cấp tỉnh, thành phố trung ương”;

- Chuyên đề 3: “Thực trạng và định hướng phát triển xuất nhập khẩu bền vững của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2045”.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các thành viên hội đồng khoa học Viện, các nhà khoa học và các thầy cô giáo đã bình luận, góp ý và đưa ra các định hướng giúp nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các Chuyên đề của Luận án và hoàn thành tốt Luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất thông qua và đánh giá các chuyên đề tiến sĩ của NCS Mai Quỳnh Phương đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá chuyên đề

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin, thư viện và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC