ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ của NCS. Mai Quỳnh Phương

22/04/2023

Ngày 20/04/2023, tại trụ sở Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương 17 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng - Hà Nội đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ “Phát triển xuất nhập khẩu bền vững của tỉnh Thanh Hóa”, của NCS. Mai Quỳnh Phương, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21

Căn cứ theo Quyết định số 245/QĐ-CLCT ngày 12/04/2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban đánh giá Tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ, Tiểu ban đánh giá được thành lập gồm có: PGS. TS. Đinh Văn Thành - Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, Trưởng Tiểu ban; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phòng Nghiên cứu dự báo thị trường, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Ủy viên Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá Tiểu luận tổng quan Luận án Tiến sĩ của NCS. Mai Quỳnh Phương còn có sự tham dự giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo tóm tắt nội dung tiểu luận, các thành viên trong Tiểu ban đã bình luận, góp ý, giúp nghiên cứu sinh định hướng nghiên cứu, hoàn thiện các chuyên đề của luận án và hoàn thành tốt luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban đánh giá Tiểu luận tổng quan đã thống nhất thông qua và đánh giá Chuyên đề tổng quan của NCS. Mai Quỳnh Phương đạt yêu cầu của một chuyên đề Luận án Tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi đánh giá:

Tin bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại

BÀI VIẾT KHÁC