ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ cho NCS. Vũ Bá Phú

28/03/2024

Chiều ngày 26 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Vũ Bá Phú với đề tài “Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”.

Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo Quyết định số 154/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương ký ngày 14 tháng 03 năm 2024.

Thành viên Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Chuyên gia cao cấp của Viện - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp của Viện - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch đã chủ trì điều khiển cuộc họp.

NCS. Vũ Bá Phú đã trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan luận án của mình. Trong đó, mục tiêu tổng quát của luận án là: Tổng hợp, nhận xét và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, xác định những nội dung luận án có thể kế thừa, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu. Xây dựng lý thuyết nghiên cứu, xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu.

Tiểu ban đánh giá đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Vũ Bá Phú, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận của mình.

Tiểu ban đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Vũ Bá Phú có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Căn cứ vào chất lượng báo cáo, sự thể hiện trình độ, kiến thức của NCS qua trình bày và trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học, Tiểu ban tiến hành đánh giá và cho điểm Tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại của NCS. Vũ Bá Phú về đề tài “Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam” đạt 9/10. Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Vũ Bá Phú đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Lê Anh Tú

Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC