ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ cho NCS. Lê Hồng Quang

13/04/2024

Sáng ngày 11 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Lê Hồng Quang với đề tài “Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)”.

Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương đã ký ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Thành viên Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Ủy viên và TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của thầy cô hướng dẫn khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi đại diện Phòng Quản lý khoa học và đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS.TS. Đinh Văn Thành đã chủ trì và điều hành cuộc họp.

NCS. Lê Hồng Quang đã trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình.

Tiểu ban đánh giá đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Lê Hồng Quang, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận của mình.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Lê Hồng Quang có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan với đề tài “Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thuộc Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)” của NCS. Lê Hồng Quang đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Lê Anh Tú; Lương Thanh Hải

Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC