ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ cho NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh

22/12/2023

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh với đề tài “Quản lý nhà nước đối với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, UKVFTA) của các doanh nghiệp Việt Nam”.

Tiểu luận tổng quan được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Trần Thị Vân Hoa và PGS. TS. Đinh Văn Thành.

Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương đã ký ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Thành viên Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Đinh Văn Thành - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi Đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch đã chủ trì và điều hành cuộc họp.

NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan luận án của mình. Trong đó, mục tiêu tổng quát của luận án là: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, xác định những nội dung luận án có thể kế thừa, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu.

Tiểu ban đánh giá đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận của mình.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Căn cứ vào chất lượng báo cáo, sự thể hiện trình độ, kiến thức của NCS qua trình bày và trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học. Tiểu ban tiến hành đánh giá và cho điểm Tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại của NCS. Lâm Thị Quỳnh Anh về đề tài “Quản lý nhà nước đối với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, UKVFTA) của các doanh nghiệp Việt Nam” được 9/10. Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Lâm Thị Quỳnh Anh đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

 

BÀI VIẾT KHÁC