ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Quỳnh Anh

08/05/2024

Sáng ngày 04 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21 cho NCS. Nguyễn Quỳnh Anh với đề tài Hoàn thiện chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam”.

Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương ký ngày 17 tháng 04 năm 2024. Thành viên Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp của Viện - Trưởng Tiểu ban; TS. Lê Huy Khôi - Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS.TS. Đinh Văn Thành đã chủ trì điều khiển cuộc họp.

NCS. Nguyễn Quỳnh Anh đã trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan luận án của mình. Trong đó, mục tiêu tổng quát của luận án nghiên cứu gồm 3 nhóm vấn đề chính(i) Các nghiên cứu lý luận về bảo vê quyền lợi người tiêu dùng và kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (ii) Các chính sách thương mại quốc gia, hiệp định thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (iii) Các nghiên cứu về chính sách, giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dùng.

Luận án được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chương 2: Thực trạng hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam thời kỳ 1997-2022; Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tiểu ban đánh giá đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Nguyễn Quỳnh Anh, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận của mình.

Tiểu ban đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Nguyễn Quỳnh Anh có chất lượng rất tốt, đầy đủ ý, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Căn cứ vào chất lượng báo cáo, sự thể hiện trình độ, kiến thức của NCS qua trình bày và trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học, Tiểu ban tiến hành đánh giá và cho điểm Tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại của NCS. Nguyễn Quỳnh Anh với đề tài Hoàn thiện chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam” đạt 9,2/10. Đây là số điểm cao nhất từ trước đến nay.

Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Quỳnh Anh đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

800

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC