ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm tiểu luận tổng quan Luận án tiến sĩ “Quản lý Nhà nước về tập trung kinh tế trong ngành bán lẻ tại Việt Nam” của NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn

13/07/2023

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi chấm tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21 cho NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Quản lý Nhà nước về tập trung kinh tế trong ngành bán lẻ tại Việt Nam.

Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan được thành lập theo Quyết định số 436/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Công Thương ký ngày 19 tháng 6 năm 2023 gồm có: PGS. TS Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; TS. Đặng Công Hiến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Thư ký Tiểu ban.

Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan còn có sự tham dự của các các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Tiểu luận tổng quan của NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Trần Thị Thu Phương và PGS. TS Lê Trịnh Minh Châu.

Sau khi Đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan cho NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS. TS Đinh Văn Thành đã chủ trì điều khiển buổi chấm tiểu luận tổng quan.

NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tóm tắt Tiểu luận tổng quan đề tài Luận án tiến sỹ “Quản lý Nhà nước về tập trung kinh tế trong ngành bán lẻ tại Việt Nam, với các nội dung chủ yếu về: Các vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án; Các quan điểm, luận điểm, cơ sở lý thuyết, các kiến thức cơ sở và chuyên ngành liên quan mật thiết đến nội dung đề tài luận án; Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài; Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án; Nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan đã đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung đề tài Luận án tiến sỹ cho NCS Bùi Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời đưa ra nhiều nhận xét, góp ý quan trọng để NCS hoàn thiện tiểu luận tổng quan của Đề tài. Các ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài; bố cục của chuyên đề tổng quan; các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý về tập trung kinh tế trong ngành bán lẻ...

Trước những ý kiến đóng góp quý báu, đầy bổ ích của các thày cô và những đại biểu tham dự, NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn các thành viên Tiểu ban và các nhà khoa học. NCS sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp và hoàn thành tốt Tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ.

Tiểu ban đã trao đổi, thảo luận và thông qua kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy. Tiểu ban tiến hành đánh giá và cho điểm Tiểu luận tổng quan của NCS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Quản lý Nhà nước về tập trung kinh tế trong ngành bán lẻ tại Việt Nam đạt 8,5/10.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC