NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. Mục tiêu của Kế hoạch là: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) đề ra trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL Thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Kế hoạch cũng xác định một số chỉ tiêu cần đạt được là: Thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp với khoảng 30-35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2022 (trong đó, 15-20 sản phẩm được công nhận lần đầu). Phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố. Giá trị sản xuất của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố tăng 10-12% so với năm 2021, đóng góp 35-40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố.

Đề hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhóm 6 nội dung, gồm:

1. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội

- Các sở, ban, ngành của Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư,... theo hướng thuận tiện cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL. Các sở, ban, ngành của Thành phố cần thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành bằng hình thức thông báo điện tử danh sách các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

- Tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng Thủ đô, giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp và di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô và khu dân cư.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, các quỹ của Trung ương và Thành phổ thông qua việc tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng, ...

- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển, đóng góp vào phát triển chung của Thủ đô.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL phát triển khoa học công nghệ

- Tổ chức hỗ trợ 15-20 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội đến một số nước có nền công nghiệp phát triển nhằm kết nối với các nhà sản xuất công nghệ thiết bị hiện đại để tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0 vào sản xuất kinh doanh.

- Liên kết mời 30-40 nhà sản xuất công nghệ, thiết bị của các nước có nền công nghiệp phát triển (Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc) vào Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Hà Nội tiếp cận, tìm hiểu và đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại theo chuẩn 4.0.

- Hỗ trợ 05-08 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL có các dự án nghiên cứu thử nghiệm, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị trong sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ, thiết bị mới, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước, các nhà khoa học nhằm giúp các doanh nghiệp trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tế trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory).

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với các cơ sở đào tạo uy tín trên địa bàn Thành phố đế đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn (Dưới 7 ngày) cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL về kỹ năng quản lý, quản trị, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới...

4. Xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực

- Tuyên truyền chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh và truyền hình, báo điện tử, mạng internet...).

- Tổ chức mời, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia xét chọn SPCNCL Thành phố.

- Tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2022. Lễ tôn vinh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). Hỗ trợ từ 15-20 doanh nghiệp sản xuất SPCNCL tham gia hội chợ xuất khẩu chuyên ngành tại Châu Âu.

- Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế trưng bày giới thiệu SPCNCL Thành phố kết hợp mới đối tác nước ngoài đến tham quan, giao dịch với qui mô khoảng 250- 300 gian hàng, các khu trưng bày đặc biệt chung của Ban tổ chức, thu hút 500-700 khách quốc tế, thời gian 03-04 ngày, cùng thời điểm diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu SPCNCL Hà Nội năm 2022.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPCNCL Thành phố phát triển. Mời gọi các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất SPCNCL, doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội để cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.

- Xây dựng ấn phẩm song ngữ (Anh - Việt) giới thiệu về các SPCNCL, doanh nghiệp sản xuất SPCNCL để quảng bá tới các đối tác trong và ngoài nước.

- Tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL với nhau và với các doanh nghiệp khác của Thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

6. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

- Xây dựng và trình HĐND Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ phát triển SPCNCL trên địa bàn Thành phố làm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

- Sửa đổi và trình UBND Thành phố ban hành tiêu chí, quy chế xét chọn SPCNCL đảm bảo phù hợp với tình hình hiện nay.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2022, gồm từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó từ nguồn ngân sách Thành phố dự kiến là: 17,1 tỷ đồng (theo Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện đề án phát triển SPCNCL giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội) và phải tùy thuộc vào khả năng cân đối, bố trí kinh phí của Thành phố; đảm bảo đúng chế độ nhà nước quy định (theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội)./.

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

 

 

BÀI VIẾT KHÁC