BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thưởng

21/11/2023

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Đặng Xuân Thưởng với đề tài Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương, Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21.

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của: TS. Nguyễn Thị Nhiễu - Giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS Đỗ Đức Bình - Giáo viên hướng dẫn 2.

Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ và Theo Quyết định số 817/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương ngày 06 tháng 8 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sỹ cấp Viện của NCS. Đặng Xuân Thưởng được thành lập gồm các thành viên:

  1. PGS.TS. Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng;
  2. PGS.TS. Doãn Kế Bôn, Trường Đại học Thương mại - Phản biện 1;
  3. PGS.TS Phan Tố Uyên, Trường Đại học kinh tế Quốc dân - Phản biện 2;
  4. PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Ủy viên;
  5. PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên,Trường Đại học Ngoại Thương - Ủy Viên;
  6. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên;
  7. TS. Lê Huy Khôi, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Ủy viên, thư ký hội đồng.

Đến dự lễ bảo vệ có TS. Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, đại diện cơ quan đào tạo; Ông Đỗ Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương, đại diện cơ quan công tác của nghiên cứu sinh. Ngoài ra còn có giáo viên hướng dẫn cùng các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của NCS. Đặng Xuân Thưởng.

Luận án “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương có những đóng góp mới như sau:

Đóng góp về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần cung cấp cơ sở khoa học trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Đóng góp về mặt thực tiễn: Thực trạng và thực tiễn hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương thời gian qua, ngoài những kết quả đạt được cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, điều này xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Vì vậy kết quả nghiên cứu, đặc biệt là những giải pháp mà luận án đưa ra có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống chính sách về xuất khẩu, về phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào sản xuất khu công nghiệp để xuất khẩu,… Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn đóng góp vào việc thực hiện tốt hơn các công cụ, biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến xuất khẩu nói chung và đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nói riêng, là nguồn tài liệu sử dụng cho các của Ban quản lý các khu công nghiệp các địa phương tham khảo trong đề xuất các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Sau khi nghe NCS. Đặng Xuân Thưởng báo cáo tóm tắt nội dung và những điểm mới của luận án, các thành viên hội đồng đã có những nhận xét và những câu hỏi thêm cho NCS. Đặng Xuân Thưởng để làm rõ thêm các vấn đề trong luận án. Thành viên Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Thương mại.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Đặng Xuân Thưởng với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Đặng Xuân Thưởng đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sỹ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ cho tác giả của luận án sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT