BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Hội thảo “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô”

20/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường tầng 1, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, số 17 Yết Kiêu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô” do TS. Vũ Quang Hùng - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương làm chủ nhiệm.

Chủ trì và điền hành buổi hội thảo do TS. Phạm Ngọc Hải - Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương. Tham hội thảo dự còn có đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của Viện và các nhà khoa học của Viện.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Quang Hùng trình bày khái quát nội dung nhiệm vụ“Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong ngành công nghiệp ô tô”. Theo báo cáo, mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá được thực trạng năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong ngành ô tô. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành sản xuất ô tô thế giới. Báo cáo có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chuỗi giá trị toàn cầu và kinh nghiệm quốc tế về tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành ô tô; Chương 2: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Chương 3: Một số nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất ô tô; Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất ô tô.

Nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp về phía nhà nước gồm nhóm chính sách vốn, thuế, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ. Thứ 2 là tạo dựng thương hiệu. Thứ 3, nâng cao chuỗi giá trị liên kết. Thứ 4, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía doanh nghiệp gồm nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu.

Sau khi nghe TS. Vũ Quang Hùng trình bày, Hội thảo đã nghe các chuyên gia đóng góp ý kiến.

Theo Ông Đoàn Mạnh Trường - Cục Công thương Địa phương, Bộ Công Thương, báo cáo đã đánh giá chi tiết số liệu từ năm 2009 đến năm 2022, trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin đã đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ngành ô tô. Đề xuất và góp ý, cần đưa ra nhiệm vụ cụ thể, cần bổ sung mẫu phiếu doanh nghiệp vào phụ lục.

 

Tiếp theo Ông Lê Nguyên Thành - Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghiệp và Năng lượng có một số ý kiến góp ý bài báo cáo. Báo cáo đã nêu được bức tranh khá toàn diện để phát triển được ngành công nghiệp ô tô sau này. Tuy nhiên, báo cáo bổ sung định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần đánh giá chung về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô bổ sung thêm để nêu bật lại thực trạng của ngành công nghiệp ô tô. Xu hướng phát triển, bổ sung thêm phần xe điện, mức độ tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ vào ngành công nghiệp xe ô tô điện.

Ông Phạm Hồng Hiệp - Trưởng phòng Môi trường và phát triển bền vững góp ý thêm cho nhiệm vụ về vấn đề chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô. Liệt kê thêm phần mềm ô tô. FPT đã có 20 năm kinh nghiệm liên quan đến phần mềm ô tô. FPT tập trung vào hỗ trợ lái xe, phần mềm điện tử cho sạc điện, phần mềm kĩ thuật.

Chủ trì hội thảo, TS. Phạm Ngọc Hải kết luận đồng tình với những nội dung mà nhiệm vụ đã đưa ra, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội thảo. Mục tiêu của nhiệm vụ là đề xuất giải pháp nâng cao giá trị. Mỗi kinh nghiệm của các nước nên rút ra mặt được và chưa được. Giải pháp bổ sung thêm chính sách tài chính và hợp tác quốc tế. TS. Phạm Ngọc kết luận tại hội thảo, nhiệm vụ đã đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Quang Hùng đã tiếp thu góp ý của các chuyên gia để bổ sung và hoàn thiện báo cáo trong thời gian tới.

Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại hội thảo.

         Viết bài và đưa tin: Ths. Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT