BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Hội thảo nhiệm vụ: Tư vấn xây dựng “Chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025”

09/12/2022

Ngày 6 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo tham vấn chuyên gia cho nhiệm vụ tư vấn xây dựng “Chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025”.

Hội thảo do PGS.TS Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp, Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chủ trì hội thảo; các chuyên gia xin ý kiến tham vấn gồm: TS. Vương Quang Lượng - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; TS. Hồ Trung Thanh - Chuyên gia, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học trong viện và nhóm nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại hội thảo, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ tư vấn xây dựng “Chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025”.

Với mục tiêu: “Tư vấn xây dựng chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025” theo nghị quyết số 09-NQ/ĐH của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó ưu tiên thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh, sản phẩm công nghiệp chất lượng cao.

Báo cáo xây dựng với kết cấu gồm 2 chương: Chương 1: Hiện trạng phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021; Chương 2: Quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. Qua đó, báo cáo đã xây dựng và đưa ra được 6 nhóm giải pháp giúp phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu tóm tắt nội dung nhiệm vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học của Viện cũng đã có những góp ý về nội dung và hình thức của bản báo cáo, sau đó đưa ra đóng góp giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nhiệm vụ một cách tốt nhất trước khi bảo vệ trước Hội đồng khoa học của Viện.

Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Thành - chủ trì hội thảo chân thành cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ phía các chuyên gia và nhà khoa học trong Viện và đề nghị nhóm nghiên cứu lựa chọn các ý kiến góp ý làm cơ sở, luận cứ khoa học để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

Bài và ảnh: Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT