NEWS

VIETNAM INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY AND STRATEGY

Home >> News >> VIOIT's ACTIVITIES
04/05/2021
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và để tiếp nối chuỗi hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trong năm 2021. Được sự nhất trí của Đảng...