TRAINING

VIETNAM INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY AND STRATEGY

Home >> Training

Sinh hoạt khoa học và đánh giá 3 chuyên đề tiến sĩ của NCS. Nguyễn Ngọc Anh

Chiều ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học và đánh giá  3 chuyên đề tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21 cho NCS. Nguyễn Ngọc Anh với đề tài “Các giải pháp phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030”, theo Quyết định số 30 /QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Công Thương ký ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ .

Các thành viên của tiểu ban đánh giá gồm có: PGS. TS. Lê Trịnh Minh Châu - Trưởng Tiểu ban; PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long - Thư ký Tiểu ban; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Ủy viên; ngoài ra còn có sự tham dự của các chuyên gia thuộc hội đồng khoa học Viện, các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm các nước về phát triển thị trường sản phẩm năng lương tái tạo;

- Chuyên đề 2: Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam;

- Chuyên đề 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển thị trường các sản phẩm năng lượng tái tạo khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030;

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các thành viên hội đồng khoa học Viện, các nhà khoa học và các thầy cô giáo đã bình luận, góp ý và đưa ra các định hướng giúp nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất thông qua và đánh giá tốt các chuyên đề tiến sỹ của NCS Nguyễn Ngọc Anh đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt và đánh giá chuyên đề

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

 

RELATED TRAINING