TRAINING

VIETNAM INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY AND STRATEGY

Home >> Training

Sinh hoạt khoa học và đánh giá 3 chuyên đề tiến sĩ của NCS. Phạm Hồng Nhung

Phạm Hồng Nhung với đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Da giày vào thị trường EU trong tiến trình thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”

Chiều ngày 15 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học và đánh giá 3 chuyên đề tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21 cho NCS. Phạm Hồng Nhung với đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Da giày vào thị trường EU trong tiến trình thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), theo Quyết định số 67 /QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Công Thương ký ngày 03 tháng 03 năm 2021 về việc thành lập Tiểu ban chấm  chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ .

Các thành viên của tiểu ban đánh giá gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Nguyễn Văn Nam - Thư ký Tiểu ban; PGS.TS. Đinh Văn Thành - Ủy viên; ngoài ra còn có sự tham dự của các chuyên gia thuộc Hội đồng khoa học, các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận cở bản về đẩy mạnh xuất khẩu, nội dung cam kết trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đối với mặt hàng Da - Giày;

- Chuyên đề 2: Thực trạng đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Da - Giày của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011 - 2020;

- Chuyên đề 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Da - Giày của Việt Nam vào thị trường EU trong tiến trình thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA);

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các thành viên Hội đồng khoa học Viện, các nhà khoa học và các thầy cô giáo đã bình luận, góp ý và đưa ra các định hướng giúp nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề đã thống nhất thông qua và đánh giá tốt các chuyên đề tiến sỹ của NCS. Phạm Hồng Nhung đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt và đánh giá chuyên đề:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

RELATED TRAINING