TRAINING

VIETNAM INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY AND STRATEGY

Home >> Training

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Thị Mỹ Ngọc

Vào hồi 13h30 ngày 18/01/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lê Thị Mỹ Ngọc theo Quyết định số 1002/QĐ-CLCT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. 

Tên đề tài: Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại. Mã số: 62.34.01.21

Hội đồng đã thống nhất đánh giá các kết quả chính của Luận án:

Phân tích các hàng rào kỹ thuật của Hoa Kỳ đã làm rõ 6 quy định về hàng rào kỹ thuật đối với 3 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (nông sản, thủy sản, quả nhiệt đới).

Phân tích thực trạng xuất khẩu 3 nhóm hàng nông sản chủ lực của Việt Nam chỉ ra mức độ tập trung và gia tăng năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Từ kết quả khảo sát các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý, luận án cũng làm rõ các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong đáp ứng 6 qui định của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu 3 nhóm hàng nông sản chủ lực của Việt Nam. Trong đó chỉ rõ những nguyên nhân từ các doanh nghiệp xuất khẩu và từ các cơ quan nhà nước có liên quan.

Đề xuất ba nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là các giải pháp đảm bảo thích ứng của 3 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đối với 6 quy định về hàng rào kỹ thuật; cải thiện và nâng cao nguồn lực thực hiện các hoạt động trong chuỗi giá trị sản phẩm của doanh nghiệp. Đề xuất hai nhóm kiến nghị với các cơ quan nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, trong đó tập trung vào các vấn đề về hài hòa tiêu chuẩn, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và các hỗ trợ về cung cấp thông tin, tăng cường kết nối các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị xuất khẩu của 3 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Lê Thị Mỹ Ngọc với kết quả 6/6 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Lê Thị Mỹ Ngọc đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ.

 

Vũ Huy Hùng

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại

RELATED TRAINING