Trang chủ >> Tin tức >> Hội nghị - Hội thảo

Sinh hoạt khoa học và đánh giá 3 chuyên đề tiến sĩ của NCS. Nguyễn Duy Thái

Vào chiều ngày 15/01/2020, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt và chấm 3 chuyên đề tiến sĩ thuộc đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Duy Thái “Phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21, theo QĐ số 1068/QĐ-CLCT ngày 28/12/2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sỹ.

Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sỹ gồm có: PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch - Trưởng Tiểu ban; PGS. TS. Phạm Tất Thắng - Thư ký Tiểu ban; TS. Lê Huy Khôi - Ủy viên; 3 nhà khoa học tham gia bình luận gồm có: TS. Lê Huy Khôi thuộc tiểu ban, PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu và TS. Nguyễn Văn Long. Buổi đánh giá chấm chuyên đề còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường dịch vụ môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

- Chuyên đề 2: Phân tích thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải ở Việt Nam;

- Chuyên đề 3: Bối cảnh và giải pháp phát triển thị trường và dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải ở Việt Nam.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học và các thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, định hướng giúp NCS tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề thống nhất thông qua và đánh giá các chuyên đề tiến sỹ của NCS Nguyễn Duy Thái đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

TIN KHÁC CÙNG LOẠI