Trang chủ >> Tin tức >> Hội nghị - Hội thảo

Lễ bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Trọng Tiến

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở chính của Viện số 17 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tiến, chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại, mã số: 62.34.01.21 về đ tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tại thị trường trong nước" theo Quyết định số 967/QĐ - CLCT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Đinh Văn Thành, phản biện 1; GS.TS. Hoàng Đức Thân - Đại học kinh tế Quốc dân, phản biện 2; PGS.TS. Hà Văn Sự - Đại học Thương mại, PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu, TS. Phạm Hữu Thìn, y viên hội đồng và TS. Nguyễn Văn Long - thư ký hội đồng. Buổi  đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

NCS. Nguyễn Trọng Tiến trình bày luận án tiến sỹ

Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trọng Tiến được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Nguyên Minh và TS. Nguyễn Văn Hội.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Trọng Tiến trình bày tóm tắt luận án; 02 nhà khoa học phản biện nhận xét luận án, các thành viên của hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luận án.

PGS. TS Nguyễn Văn Lịch - Chủ tịch hội đồng đã đánh giá kết luận: Đề tài luận án của NCS. Nguyễn Trọng Tiến có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; đã đáp ứng cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thương mại, mã số 62.34.01.21.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở./.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ.

 

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT.

TIN KHÁC CÙNG LOẠI