Trang chủ >> Tin tức >> Hội nghị - Hội thảo

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thành Trung

Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21 cho NCS. Nguyễn Thành Trung về đề tài “Xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 921/QĐ-CLCT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: PGS. TS. Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng; GS.TS Đỗ Đức Bình - Đại học kinh tế Quốc dân, phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, phản biện 2; PGS.TS Lê Xuân Bá - Chuyên gia độc lập; PGS. TS. Hà Văn Sự - Đại học Thương mại, TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, Ủy viên hội đồng và TS. Lê Huy Khôi - Thư ký hội đồng. Buổi  đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thành Trung được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Nguyên Minh và PGS. TS. Nguyễn Xuân Quang. Sau khi Hội đồng thông qua các điều kiện để NCS được bảo vệ luận án cấp cơ sở, NCS. Nguyễn Thành Trung trình bày nội dung luận án; Hội đồng đã nghe hai bản nhận xét giới thiệu luận án, các thành viên khác của hội đồng và đại biểu tham dự nhận xét, đánh giá và góp ý cho NCS tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án.

NCS. Nguyễn Thành Trung trình bày luận án tiến sỹ

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thông qua kết luận: Đề tài luận án của NCS. Nguyễn Thành Trung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Các thành viên trong Hội đồng nhận xét: Luận án đã tổng quan được các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án và xác định được khoảng trống nghiên cứu; Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ được một số vấn đề lý luận về xây dựng thương hiệu địa phương; xác lập được khung khổ lý thuyết về xây dựng thương hiệu địa phương cấp tỉnh. Bên cạnh đó, luận án cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của một số địa phương trên thế giới và trong nước, từ đó rút ra bài học có thể áp dụng cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đã phân tích, đánh giá được bức tranh về thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đưa ra những nhận định về những kết quả đạt được, những vẫn đề còn tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở./.

 

Trần Thanh Hằng

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

TIN KHÁC CÙNG LOẠI