Trang chủ >> Tin tức >> Chiến lược - Chính sách

Tỉnh Điện Biên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển thương mại, xuất nhập khẩu 5 năm 2016 - 2020

1. Kết quả hoạt động thương mại 2016 - 2020

1.1. Hoạt động thương mại thị trường nội địa

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 55.892,6 tỷ đồng, đạt 98,26% kế hoạch 5 năm, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12,8%/năm; năm 2020 ước đạt 14.600 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015.

Trong 5 năm 2016 - 2020, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trên thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu, tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng năm đã bám sát nội dung, nhiệm vụ và triển khai có hiệu quả theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động không đáng kể, các mặt hàng do nhà nước quản lý đã điều chỉnh linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo dựng thị trường vững chắc hơn cho hàng Việt Nam trên thị trường tỉnh.

1.2. Lực lượng các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại   trên thị trường trong giai đoạn 2016 - 2020

Trong 5 năm qua, lực lượng tham gia kinh doanh thương mại và dịch vụ  trên địa bàn toàn tỉnh phát triển mạnh, đa dạng ngành nghề hoạt động trên cơ sở nền kinh tế nhiều thành phần. Hệ thống bán buôn, bán lẻ phát triển nhanh chóng, hàng hoá kinh doanh đa dạng phong phú, với các phương thức bán hàng văn minh, hiện đại, như: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng chuyên doanh, tổng hợp và trung tâm bán buôn bán lẻ được quan tâm đầu tư phát triển, tập trung ở khu vực trung tâm thị xã, thị trấn, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu mua sắm hàng hoá của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (trong đó số doanh nghiệp đăng ký mới giai đoạn 2016 - 2020 là 577 doanh nghiệp), tổng số vốn đăng ký là 23.833 tỷ đồng; có 195 hợp tác xã và trên 20.000 hộ kinh doanh.

1.3. Về đầu tư sơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ

Các thành phần kinh tế tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ tập trung ở các lĩnh vực chủ yếu như: Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, kho hàng hoá, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tổng hợp, mạng lưới chợ, trung tâm thương mại..., cụ thể: 

- Về đầu tư xây dựng chợ: Từ năm 2016 đến nay hệ thống chợ đầu tư xây dựng mới 01 chợ (chợ Vàng Lếch huyện Nậm Pồ), với tổng vốn đầu tư là 3,382 tỷ đồng. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 38 chợ đang hoạt động và số xã, phường, thị trấn có chợ là 34/129, từ thực trạng phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy, mạng lưới chợ của tỉnh hiện nay còn thiếu về số lượng, hạn chế về quy mô, chất lượng và phân bố chưa hợp lý nên chưa tạo điều kiện thúc đẩy mạnh giao lưu hàng hoá, phát triển thị trường. Thực tế đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết để nâng cao hiệu quả tác động của hệ thống chợ đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Trung tâm Thương mại, siêu thị: Từ năm 2016 đến nay có 02 siêu thị được đầu tư xây dựng mới (Siêu thị Tâm Đỏ, Siêu thị Thanh Oánh) với tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng. Có 02 trung tâm thương mại và 16 cửa hàng hoạt động theo mô hình siêu thị. Hoạt động đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại được các thành phần kinh tế quan tâm phát triển. Mạng lưới siêu thị và cửa hàng kinh doanh theo mô hình siêu thị đã góp phần làm phong phú, sống động thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người tiêu dùng, phục vụ cho đời sống, sản xuất của nhân dân...

- Mạng lưới Cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Hiện nay, theo sự phát triển của hệ thống đường giao thông được mở rộng và nâng cấp, các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư xây dựng mới nhiều cửa hàng xăng dầu không chỉ tập trung ở khu vực đô thị, trung tâm huyện mà đã đầu tư xây dựng tại các tuyến đường huyện, xã trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của nhân dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2016 đến nay bằng nguồn vốn của doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng mới 19 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, với vốn đầu tư gần 59,8 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 71 cửa hàng xăng dầu của 31 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong đó có 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

1.4. Hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020 

- Giai đoạn 2016 - 2020, đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt 47 đề án xúc tiến thương mại (Trong đó 21 đề án thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 26 đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên). Tổng kinh phí dự ước triển khai thực hiện đến hết năm 2020 là 6,808 tỷ đồng, trong đó kinh phí được hỗ trợ từ chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia là 4,364 tỷ đồng, kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách địa phương là 2,443 tỷ đồng.

- Các đề án xúc tiến thương mại tập trung vào các nội dung như: Các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, biên giới; tham gia các hội chợ thương mại trong nước và nước ngoài; tổ chức đoàn nghiên cứu khảo sát thị trường; tổ chức các khóa bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng trong kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Điện Biên.

- Ngoài các chương trình xúc tiến thương mại được các cấp ngành phê duyệt, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia và kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia 31 lượt hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; cung cấp thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa tại Gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

- Hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh diễn ra đều, sôi động, tập trung vào thời điểm đầu, cuối năm và nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, hình thức chủ yếu là bán hàng kèm theo quà tặng, giảm giá, tặng phí sử dụng dịch vụ, bảo hành sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, mua hàng và tham gia bốc thăm trúng thưởng. Số chương trình khuyến mại do Sở Công Thương xác nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2016 đến nay là 42 chương trình của 38 lượt tổ chức, doanh nghiệp tham gia, với tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ để khuyến mại là 3,78 tỷ đồng.

- Các hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần tạo cơ hội cho doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, trao đổi hợp tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước. Trong giai đoạn đã tổ chức thành công Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên 2019 và tổ chức đoàn công tác khảo sát thị trường tại Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển thương mại biên giới; xuất nhập khẩu và mậu dịch song phương giữa tỉnh Điện Biên với thành phố Phổ Nhĩ và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với các tỉnh Bắc Lào; đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của tỉnh Điện Biên phát triển.

1.5. Hoạt động thương mại điện tử

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Giai đoạn 2016 - 2020, đã xây dựng và được phê duyệt 15 đề án (trong đó: 06 đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia; 09 đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên). Tổng kinh phí  triển khai thực hiện là 1,264 tỷ đồng, trong đó kinh phí được hỗ trợ từ chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia là 0,672 tỷ đồng, kinh phí được hỗ trợ từ chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên là 0,592 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu những kỹ năng cơ bản về thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng có hiệu quả thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

1.5. Về công tác Quản lý thị trường và lưu thông hàng hóa

- Công tác Quản lý thị trường đã được tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng nội dung kế hoạch đã được đề ra, thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật Đảng và Nhà nước đến thương nhân kinh doanh trên thị trường. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, phối hợp cùng với các lực lượng liên ngành kiểm tra ngăn chặn tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và kinh doanh trái phép, các hành vi đầu cơ, găm hàng để tăng giá trục lợi, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh gia súc, gia cầm lưu thông trên thị trường, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt nam, hàng về nông thôn, các xã vùng sâu vùng cao biên giới; đã thực sự đóng góp vào việc xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng của thương nhân và người tiêu dùng. Tập trung kiểm tra các mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn giá của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Công Thương và của UBND tỉnh.

- Từ năm 2016 đến hết tháng 10 năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 6.066 vụ, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 3.056 vụ, số tiền thu nộp ngân sách 2.300 triệu đồng. Trong đó: hàng cấm 16 vụ, hàng nhập lậu 24 vụ, gian lận thương mại 02 vụ; vi phạm về hàng giả, sở hữu trí tuệ 06 vụ, vi phạm ATTP 1.012 vụ, vi phạm về đầu cơ găm hàng và sai về lĩnh vực giá 798 vụ, vi phạm trong kinh doanh 91 vụ, vi phạm khác 1.107 vụ. Tiêu hủy hàng hóa, tang vật trị giá 210 triệu đồng.

- Tình hình lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại trên thị trường theo từng năm cơ bản ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hàng năm đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động không đáng kể, các mặt hàng do nhà nước quản lý đã điều chỉnh linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo dựng thị trường vững chắc hơn cho hàng Việt Nam trên thị trường tỉnh.

2. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu và mậu dịch biên giới 2016 - 2020

2.1. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 ước đạt 372,46 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 21,13%/năm, trong đó:

- Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 256,76 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 20,1%/năm; Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Xi măng Điện Biên, vật liệu xây dựng các loại, hàng hóa khác...

- Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 116,2 triệu USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Máy móc thiết bị, Gỗ các loại, bông chít, củ khúc khắc, hàng hóa khác...

Dự ước đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 102 triệu USD, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2%, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 57 triệu USD vượt 3,64% so với mục tiêu kế hoạch 5 năm, tăng 2,49 lần so thực hiện năm 2015; kim ngạch nhập khẩu đạt 45 triệu USD, tăng 2,76 lần so với thực hiện năm 2015.

Trong năm 2020 do tác động của dịch Covid -19, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chịu những ảnh hưởng nhất định nhưng có mức tăng trưởng tốt  so với tình hình chung của cả nước. Giai đoạn này, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng ra cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc; cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son, lối  mở  A Pa Chải - Long Phú ... để thu hút lượng hàng hoá xuất nhập khẩu và người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại. Triển khai thực hiện cơ chế chính sách xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân tham gia các hoạt động trao đổi hàng hóa, thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

2.2. Kết quả hợp tác trong nước và hội nhập quốc tế về kinh tế

- Tham mưu cho Tỉnh đã triển khai và ban hành thực hiện các Quyết định, kế hoạch: Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 về việc Ban hành chương trình hành động hội nhập quốc tế về thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1910/KH -UBND ngày  07/7/2017 của UBND  tỉnh Điện Biên về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập  kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện và ban hành các văn bản: Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính Phủ về  thực hiện các chủ trương chính sách Đảng và Nhà nước phối kết hợp với các Bộ, Ngành, Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 04/9/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

- Thực hiện tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tuyên truyền các văn bản khác có liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao thương qua biên giới.

- Triển khai nghiêm túc các nội dung đã ký kết với các tỉnh của Lào và Vân Nam (Trung Quốc). Tập trung khai thác có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, nghiên cứu xây dựng mô hình khu hợp tác kinh tế biên giới với các lợi thế và chính sách đặc thù với các tỉnh Bắc Lào, Vân Nam - Trung Quốc; hướng tới thị trường các tỉnh Bắc Thái Lan, thị trường các nước khác trong và ngoài khu vực.

- Triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách tạm nhập tái xuất, thí điểm xuất khẩu hàng hóa qua Lối mở A Pa Chải đã được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm.

3. Những kết quả đạt được

3.1. Về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu

Trong những năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, hàng hóa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Với sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở thương mại được quan tâm, nhiều dự án cửa hàng xăng dầu, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tổng hợp,... được chú trọng đầu tư, phát triển đa dạng ngành hàng đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển. Hệ thống mạng lưới thương mại tại các địa bàn vùng sâu, vùng xã đã được quan tâm phát triển, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ được mở đã góp phần cung cấp các nguồn hàng hóa chất lượng đến các đồng bào, dân tộc trong vùng. Triển khai tích cực thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới được triển khai đảm bảo đúng các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ và chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho thương nhân và cư dân biên giới đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và tăng cường trao đổi mua bán hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển. Chính sách thí điểm cơ chế chính sách xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở A Pa Chải đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân tham gia các hoạt động trao đổi hàng hóa, thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Tích cực thực hiện tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp về các chính sách miễn giảm thuế quan trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện các nội dung tác hợp tác quốc tế về kinh tế với các tỉnh Bắc Lào; Vân Nam - Trung Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh ra nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi giúp các thương nhân ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu; đầu tư liên doanh, liên kết với thương nhân tại các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam, Trung Quốc.

3.2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

- Thị tr­ường hàng hoá tuy khá sôi động, số lư­ợng các cơ sở kinh doanh thương mại tăng nhanh nh­ưng chủ yếu mang tính tự phát, chất lư­ợng thị trư­ờng và hiệu quả kinh doanh ch­ưa cao, thị trường vùng sâu, vùng xa kém phát triển, chư­a gắn sản xuất với các cơ sở thư­ơng mại; Kim ngạch xuất nhập khẩu còn thấp, giá trị mặt hàng do địa phương sản xuất để xuất khẩu nhỏ bé….

- Công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm còn hạn chế. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật của thương nhân về chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa cao...

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Điện biên tháng 8/2020.

 

Vũ Huy Hùng

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC CÙNG LOẠI