Trang chủ >> Tin tức >> Chiến lược - Chính sách

Công tác xúc tiến thương mại năm 2020, định hướng triển khai năm 2021 và các năm tiếp theo

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với các lĩnh vực nói chung và xúc tiến thương mại (XTTM) nói riêng với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia, và thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, yêu cầu giãn cách, cách ly xã hội dẫn đến đại đa số các hoạt động XTTM truyền thống đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người đều bị hủy bỏ, thay vào đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động XTTM, triển khai các hoạt động XTTM trên môi trường trực tuyến được đẩy mạnh.

Theo báo cáo của các cơ quan XTTM gồm hiệp hội ngành hàng và tổ chức XTTM địa phương, trong năm 2020, hệ thống cơ quan XTTM đã triển khai hơn 1.000 đề án XTTM, đạt 70% số đề án theo kế hoạch. Tổng kinh phí dành cho hoạt động XTTM năm 2020 từ ngân sách trung ương, địa phương và nguồn khác là gần 255 tỷ đồng; kinh phí thực hiện trong năm ước tính 183 tỷ đồng. Các đề án hủy thực hiện chủ yếu là các đề án tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, giao thương với các doah nghiệp nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong năm 2020 Trung tâm XTTM phía Bắc triển khai 375 đề án, chiếm 37,5%, miền Trung thực hiện 150 đề án, chiếm 15%, miền Nam triển khai 400 đề án, chiếm 40%. Các hiệp hội triển khai gần 10% các đề án.

Các hoạt động XTTM đã hỗ trợ hơn 18.000 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường; Giá trị hợp đồng và giao dịch tại sự kiện đạt hơn 300 tỷ đồng và 43,8 triệu USD đơn hàng xuất khẩu (chưa tính kết quả đạt được sau khi kết thúc sự kiện, doanh nghiệp tiếp tục đàm phám, giao dịch).

Về triển khai thực hiện Chương trình cấp quốc gia về XTTM: Năm 2020 Chương trình cấp quốc gia về XTTM 2020 phê duyệt 319 đề án, trong đó 253 đề án phê duyệt từ đầu năm kế hoạch, 66 đề án phê duyệt bổ sung, hơn 100 đề án điều chỉnh phương thức triển khai từ XTTM truyền thống sang kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhằm đáp ứng ngay với yêu cầu thực tế của thị trường; 80 đề án phải hủy thực hiện do tác động của dịch Covid-19. Như vậy, tổng số đề án thực hiện là 239 đề án, đạt 74,9% kế hoạch. Các đề án hủy thực hiện chủ yếu là đề án phát triển ngoại thương đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp với các đối tác nước ngoài. Với sự hướng dẫn của Ban Quản lý, nhiều đơn vị chủ trì đã chủ động chuyển đổi hoạt động XTTM truyền thống sang triển khai trên môi trường trược tuyến như tham gia gian hàng trực tuyến, tổ chức hội chợ trực tuyến, tổ chức giao thương trực tuyến... vừa đảm bảo duy trì hoạt động XTTM, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối khách hàng, củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu với chi phí thấp hơn. Tổng kinh phí thực hiện năm 2020 của Chương trình ước đạt hơn 90 tỷ đồng, đạt 70% kinh phí phân bổ cho chương trình.

Chương trình đã hỗ trợ hơn 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp giao dịch quảng bá sản phẩm, kết quả giao dịch đạt ngay tại các sự kiện XTTM là hơn 34 triệu USD và gần 100 tỷ đồng.

Định hướng XTTM năm 2021 và các năm tiếp theo:

1. Bộ Công Thương (Cục XTTM) sẽ phối hợp với các Bộ, Ngành, Địa phương, Hiệp hội xây dựng và triển khai các đề án XTTM mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho XTTM và tránh tổ chức các hoạt động XTTM manh mún giữa các địa phương; xây dựng các chương trình truyền thông, tuyên truyền quảng bá sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, quảng bá chỉ dẫn địa lý, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của các vùng kinh tế trên các phương tiện quảng bá trực tiếp và trực tuyến tại Việt Nam và nước ngoài nhằm tăng sự nhận biết cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm của Việt Nam

Sở Công Thương với vai trò cơ quan quản lý nhà nước định hướng hoạt động XTTM địa phương và Trung tâm XTTM với vai trò là cơ quan đầu mối XTTM địa phương nghiên cứu xây dựng hoạt động XTTM phù hợp, khả thi, xác định các mặt hàng có tiềm năng của tỉnh/thành phố để tập trung nguồn lực XTTM đưa vào kế hoạch XTTM của địa phương cũng như đề xuất đề án Chương trình cấp quốc gia về XTTM. Đề nghị các hiệp hội ngành hàng, phối hợp với các địa phương trong xây dựng kế hoạch XTTM cho các ngành hàng trọng điểm mang tính bền vững.

2. Tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào XTTM, Cục XTTM sẽ đưa vào ứng dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin vào XTTM như Cơ sở dữ liệu tập trung trực tuyến về XTTM (CRM), Cổng truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại (www.itrace247.com), Hệ sinh thái xúc tiến thương mại (VECOBIZ)- tích hợp các dịch vụ xúc tiến thương mại; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động XTTM truyền thống theo hướng có trọng tâm trọng điểm về thị trường, ngành hàng khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

3. Ưu tiên nguồn kinh phí triển khai các hoạt động tập huấn chuyên sâu về kỹ năng XTTM cho hệ thống các cơ quan XTTM, kỹ năng phát triển thị trường, xúc tiến xuất khẩu cho cộng đồng doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại. Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động XTTM, đảm bảo các hoạt động XTTM bao gồm cả hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM thực hiện trên địa bàn được triển khai đúng quy định của pháp luật, có chất lượng.

5. Tăng cường sự phối hợp, liên kết triển khai hoạt động XTTM, lồng ghép các nguồn lực dành cho xúc tiến xuất khẩu từ trung ương đến địa phương và giữa các cơ quan ở trung ương để xây dựng kế hoạch XTTM có ưu tiên trong tâm trọng điểm đối với ngành hàng, thị trường trong giai đoạn nhất  định, tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cũng như tài chính từ các tổ chức nước ngoài để phối kết hợp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực XTTM trong nước.

6. Cục XTTM tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn và hoàn thiện cơ chế chính sách XTTM ở cấp Trung ương và đề nghị Sở Công Thương địa phương hoàn thiện và đề xuất UBND ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động XTTM của địa phương./.

Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại

TIN KHÁC CÙNG LOẠI