Trang chủ >> Tin tức >> Chiến lược - Chính sách

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sau hơn 17 năm triển khai, Chương trình THQG Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: các hoạt động thuộc Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, từ đó có bước đi đúng hướng trong việc xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường; Chương trình cũng đã tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho THQG (đã có 499 lượt doanh nghiệp được vinh danh qua 7 kỳ xét chọn) và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển thương hiệu.

Kỳ xét chọn THQG lần thứ 7 năm 2020 được triển khai với nhiều điểm mới trong quy trình xét chọn. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên, Bộ Công Thương triển khai Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 được thực hiện thông qua quy trình thủ tục hành chính, theo phương thức chấm điểm, đảm bảo tính khách quan, khoa học và minh bạch.

Trải qua 9 tháng triển khai, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng THQG Việt Nam, 124 doanh nghiệp được lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng từ hơn 1.000 doanh nghiệp quan tâm tham gia, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, là những đại diện tiêu biểu cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Số lượng các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam tăng từ 97 doanh nghiệp năm 2018 lên 124 doanh nghiệp năm 2020 cho thấy số lượng các thương hiệu mạnh của Việt Nam đang dần tăng cao, Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ càng có cơ hội vươn mình cùng sánh vai với thương hiệu quốc gia của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Theo tổ chức Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá tăng 29% từ 247 tỉ USD năm 2019 lên 319 tỷ năm 2020, đồng thời tăng thêm 9 hạng từ hạng 42 lên hạng 33 thế giới và Việt Nam được đánh giá là trường hợp thăng hạng nhanh trên thế giới.

Trong tổng số 124 doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2020, có 7 doanh nghiệp nhà nước và 117 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Theo số liệu báo cáo của 117 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 1.017 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu xuất khẩu đạt trên 135 nghìn tỷ đồng. Đối với trách nhiệm nộp thuế của doanh nghiệp, tổng nộp ngân sách Nhà nước của 117 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 209 nghìn tỷ đồng, tạo công việc cho hơn 365 nghìn lao động, đóng góp cho hoạt động từ thiện 9,2 nghìn tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội 29,4 nghìn tỷ đồng. Những con số trên cho thấy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã sớm thích ứng với những thay đổi không ngừng của thị trường và ngày càng khẳng định vai trò cần thiết của mình trong chiến lược phát triển THQG Việt Nam.

Mặc dù Chương trình THQG đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định:

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương chưa chặt chẽ nên hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu chưa cao;

- Công tác phối hợp giữa các Bộ ngành còn hạn chế do thiếu nguồn lực, hoạt động tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam chưa được lồng ghép hiệu quả với các hoạt động ngoại giao, văn hóa;

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động của Chương trình THQG và đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung vào các hoạt động sau:

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nhân, nhà đầu tư, du khách, người lao động về Thương hiệu quốc gia Việt Nam nói chung và kiến thức về quản trị thương hiệu gắn với phát triển nguồn lực, phát triển sản phẩm và thị trường;

- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên các thị trường mục tiêu;

- Tăng cường các hoạt động truyền thông và quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các tài sản sở hữu trí tuệ của Việt Nam đặc biệt là chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ, tri thức truyền thống, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên thị trường trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề trong nước, liên kết chặt chẽ với các tỉnh thành để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng tại các địa phương thông qua các hội chợ thương mại, kết nối doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.

- Hỗ trợ các sản phẩm có thương hiệu, các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam được bảo hộ và quảng bá rộng rãi tại các thị trường xuất khẩu chủ lực và tiềm năng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến hoặc tại các sự kiện xúc tiến thương mại, các sự kiện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

- Lồng ghép hoạt động Chương trình THQG với quảng bá thương hiệu ngành hàng.

Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại

TIN KHÁC CÙNG LOẠI