TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương Yên Bái năm 2022

Trong năm 2021, dịch covid-19 bùng phát trở lại đã tác động đến nhiều mặt của đời sống, ảnh hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gây gián đoạn lưu chuyển thương mại, làm gián đoạn một số hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động, giảm quy mô sản xuất. Trước tình hình đó, ngành Công Thương Yên Bái đã tích cực tham mưu với Bộ Công Thương, tỉnh Yên Bái tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó hoạt động sản xuất của ngành trên địa bàn trong 6 tháng đẩu năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được một số kết quả sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp - thương mại 6 tháng đầu năm 2021

 Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ (tăng 7,64%). Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có quy mô sản xuất lớn, chất lượng ổn định, tạo được thương hiệu trên thị trường và có mức tăng trưởng cao như: Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết tăng 72,23%; chè tăng 49,11 %; ván ép từ gỗ tăng 85,67%; giấy làm vàng mã tăng 7,26%; điện sản xuất tăng 15,44%  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm duy trì mức tăng tưởng khá và cơ bản đạt so với kịch bản tỉnh giao. Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm nhẹ so với kịch bản đầu năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 chủ yếu là nhóm: dịch vụ ăn uống, lưu trú; vận tải; xăng dầu; dịch vụ du lịch, lữ hành; văn hoá, giải trí. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có xu hướng tăng gồm: lương thực thực phẩm; gỗ và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình.

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp cơ bản ổn định và ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như may mặc, khoáng sản đảm bảo thực hiện các đơn hàng theo tiến độ đã ký hợp đồng. Đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu là các nhóm hàng như: công nghiệp và chế biến khoáng sản (đá block, đá bột hạt, sỏi trắng nhân tạo) tăng 44,9%, sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo tăng 121% .

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm và cả năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, nhằm hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021, ngành công thương Yên Bái phấn đấu đạt các nhiệm vụ sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (so sánh 2010) phấn đấu mỗi tháng đạt trên 1.300 tỷ đồng trở lên để hết Quý III phấn đấu đạt 10.350 tỷ đồng, cả năm phấn đấu đạt 14.200 tỷ đồng.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp mục tiêu cả năm 2021 tăng 9% so với năm 2020.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ mỗi tháng phấn đấu đạt trên 1.850 tỷ đồng để hết Quý III phấn đấu đạt 15.990 tỷ đồng, cả năm phấn đấu đạt 21.500 tỷ đồng.

- Giá trị xuất khẩu mỗi tháng phấn đấu đạt 21 triệu USD trở lên để hết Quý III phấn đấu đạt 156,6 triệu USD, cả năm phấn đấu đạt 220 triệu USD.

- Hoàn thành chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại;

- Hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2021 dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025.

3. Một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân.

a) Tồn tại hạn chế.

- Việc thực hiện 2 chỉ tiêu chủ yếu được giao trong 6 tháng đầu năm 2021 còn thấp so với kịch bản tăng trưởng đề ra, cụ thể :

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 7,64%/9% giảm 1,36% so với kịch bàn.

+Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.646,6/10.680 tỷ đồng giảm 34 tỷ đồng so với kịch bản.

- Kết quả thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công đạt thấp so với kế hoạch.

b) Nguyên nhân.          

 - Do dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như phải thực hiện các biện pháp phòng dịch trong sản xuất, chuyên gia nước ngoài không thể nhập cảnh; chi phí vận tải, xăng dầu tăng; hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống phải dừng hoặc hoãn thực hiện.

- Một số doanh nghiệp lĩnh vực khoáng sản như Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam, Công ty TNHH đá cẩm thạch RLK Quốc Tế, Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái, Công ty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai, Công ty CPTMSX Hùng Đại Dương, Công ty TNHH Tân Tiến gặp khó khăn do thiếu container rỗng, chi phí thuê container, vận tải biển quốc tế tăng. Sản phẩm Graphit của Công ty TNHH tập đoàn Graphite Việt Nam hiện đang tồn kho trên 10.000 tấn hàng chưa xuất khẩu được do hết thời hạn xuất khẩu theo giấy phép xuất khẩu của Bộ Công Thương, trong khi đó sản phẩm được tiêu thụ rất ít tại thị trường trong nước.

- Về tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh cho các doanh nghiệp như: hỗ trợ về cơ cấu lại nợ vay, cho vay mới, giảm lãi suất của ngân hàng, giãn hoặc giảm các loại thuế, phí, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ lao động nghi việc... gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục thực hiện dẫn đến chưa giải quyết kịp thời được khó khăn trong sản xuất, kinh doanh .

4. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hoạt động công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 6 tháng cuối 2021, dự báo những nhân tố ảnh hưởng và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu thuộc ngành năm 2022 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): 15.500 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2021;

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với năm 2021.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 23.500 tỷ đồng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021;

- Kim ngạch xuất khẩu: 280 triệu USD tăng 27,27% so với cùng kỳ năm 2021 

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong các khu, cụm công nghiệp, hệ thống các chợ siêu thị, trung tâm thương mại theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức triển khai chương trình hành động số 06/CTr-UBND; đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp của Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái để thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025 .

- Thực hiện rà soát, bổ sung một số khu, cụm công nghiệp bền hữu ngạn sông Hồng, bổ sung Cụm công nghiệp Phú Thịnh huyện Yên Bình, hỗ trợ nhà đầu tư đầy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trong tâm là Khu công nghiệp Âu Lâu, Khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Bảo Hưng và Minh Quân.

- Xây dựng phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; phát triển hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp điện để đề xuất tích hợp vào quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tích cực phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách tru đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 .

- Xây dựng phương án phát triển thương mại, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đế để xuất tích hợp vào quy hoạch tính thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tham mưu xây dựng Đề án Phát triển thương mại nông thôn gắn với Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Đề án Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

- Đổi mới cách thức, phương thức xúc tiến thương mại phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và tình hình chống dịch Covid-19, hiệu quả, thiết thực; phát huy tối đa hình thức xúc tiến trực tuyến đến các thị trường xuất khẩu truyền thống và tiềm năng của tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, đối với các doanh nghiệp kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính, kiên quyết rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền điều kiện tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, WTO, đặc biệt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA ...

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường Tỉnh, các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, xử lý các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất thường để bảo đảm bình ổn giá cả thị trường (nhất là các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang, nước sát khuẩn ... )./.

Trần Thị Thúy Hằng

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

TIN KHÁC