NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu >> Kết quả nghiên cứu
16/04/2021
Ngày 02/10/2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường...
16/04/2021
Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” mã số: ĐTKH 158/20...
16/04/2021
Chiều ngày 14/1/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 đề tài: “Nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong ngành dệt may và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp dệt...
16/04/2021
Ngày 25/11/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương: “Xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm...
16/04/2021
Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Phát triển dịch vụ logistics thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030”...
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Đặng Thanh Phương - Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển...
16/04/2021
Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương số 17 Yết Kiêu, Hà Nội đã tổ chức hội thảo hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện.
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Vương Quang Lượng - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Môi...
16/04/2021
Chiều ngày 12/01/2021, Tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Nghiên cứu và Dự báo...
16/04/2021
Sáng ngày 12/11/2021, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ 02 đề tài khoa học công nghệ năm 2020 do TS. Phạm Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện...
Bản tin 1-10 (của 12)
« Trước  1 - 2  Sau »