GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Ban lãnh đạo

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Số 23, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 346 029
Fax: (024) 38 253 417
Website: http://www.vioit.org.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Viện Trưởng

TS.Nguyễn Văn Hội

Điện thoại: (024) 39 246 189
Email: hoinv@moit.gov.vn

Phó Viện trưởng

TS.Phạm Ngọc Hải

Điện thoại: (024) 39 346 198
Email: HaiPN.ipsi@moit.gov.vn

Phó Viện trưởng

TS.Trịnh Thị Thanh Thủy

Điện thoại: (024) 39 426 672
Email: thuyttt.vit@moit.gov.vn

Phó Viện trưởng

TS.Vũ Quang Hùng

Điện thoại: (024) 38 246 237
Email: HungVQ@moit.gov.vn