NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công thương “Xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp”

Ngày 25/11/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương: “Xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp” do TS. Phạm Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ gồm có: TS. Vũ Quang Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng; Th.S Nguyễn Minh Tân - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Uỷ viên phản biện 1; Th.S. Đỗ Văn Long - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại và kinh tế số - Uỷ viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Long - Phụ trách phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường - Uỷ viên; CN. Nguyễn Đức Kiên - Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học - Ủy viên thư ký.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ, TS. Phạm Ngọc Hải cho biết: Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, mô hình Cụm liên kết ngành công nghiệp có thể được nghiên cứu áp dụng thí điểm dưới dạng các cụm ngành công nghiệp có sự can thiệp của nhà nước. Trong thời gian đầu, mô hình Cụm theo chiều ngang với các doanh nghiệp có cùng quy mô nhìn chung có thể áp dụng và can thiệp điều chỉnh dễ dàng hơn, cũng như khó tạo ra các hình thức độc quyền hoặc tập trung hoá đầu tư và rủi ro vào một số doanh nghiệp nhất định. Tuy nhiên các mô hình cụm theo chiều dọc cũng là có thể chứng tỏ tính hiệu quả cao của mình.

Nhiệm vụ nghiên cứu triển khai theo cách tiếp cận của chuyên ngành quản lý kinh tế và kinh tế học, nhằm xây dựng luận cứ khoa học về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp, phân tích thực trạng phát triển cụm liên kết công nghiệp ở một số ngành chủ chốt tại Việt Nam, từ đó đề xuất chính sách phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế chính sách.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ “Xây dựng tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp”  đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu; đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng, TS. Vũ Quang Hùng đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện thêm một số kết quả nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng, đặc biệt chú ý phần lập luận cho các kiến nghị để tăng sức thuyết phục. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ trên và đề nghị Ban Chủ nhiệm sớm chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:


Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC