ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Thông tin tóm tắt và những kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS. Vương Quang Lượng

Thông tin tóm tắt và những kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS. Vương Quang Lượng

Tên đề tài: " Phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới

Chuyên ngành:  Kinh doanh thương mại

Mã số: 62.34.01.21

Nghiên cứu sinh:     Vương Quang Lượng

Người hướng dẫn:   1. PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu

                                2. TS. Lưu Đức Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

Những kết luận mới của luận án:

Lý thuyết và thực tiễn phát triển thương mại đã cho thấy vai trò của chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình hình thành và phát triển thị trường nông sản nói chung và ở khu vực nông thôn nói riêng. Sự hình thành và phát triển của chợ bán buôn hàng nông sản thường gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền sản xuất nông nghiệp và phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện phát triển kinh tế của các địa phương, các vùng miền. Trong bối cảnh đó, đề tài luận án có những điểm mới sau:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phát triển chợ bán buôn hàng nông sản bao gồm khái niệm, đặc điểm, nội dung và tiêu chí đánh giá cũng như một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chợ bán buôn hàng nông sản. Bổ sung lý luận về chức năng, vai trò của chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới.

- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển chợ bán buôn hàng nông sản của một số quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp phát triển, từ đó rút ra bài học có thể áp dụng cho Việt Nam.

- Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển chợ bán buôn hàng nông sản và sự tác động của chúng đến quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới ở Việt Nam; xác định được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân, cũng như một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết để phát triển chợ bán buôn hàng nông sản. Đặc biệt, vấn đề phát huy vai trò của chợ bán buôn hàng nông sản trong việc dẫn dắt người nông dân tham gia vào hệ thống thị trường, vào các chuỗi cung ứng hàng nông sản để phát triển bền vững và nâng cao thu nhập.

- Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong thời gian tới. Những giải pháp nâng cao vai trò của chợ bán buôn hàng nông sản trong việc tiêu thụ hàng hóa cho các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới, như kết nối chợ với người sản xuất, thương nhân; thúc đẩy liên kết giữa thương nhân ở chợ với người sản xuất; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi trong chợ với những dịch vụ hỗ trợ cần thiết bao gồm dịch vụ logistics, dịch vụ thông tin, dịch vụ xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương nhân mở rộng kênh phân phối đến thị trường tiêu thụ,...                                  

Thông tin tóm tắt (tiếng Việt - tiếng Anh)

Vũ Huy Hùng

Phòng Thông tin Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC