ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Sinh hoạt khoa học và đánh giá 03 chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lê Thị Thu Hương

Theo QĐ số 449/QĐ-CLCT ngày 15/9/2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề đề tiến sĩ.

Hồi 8 giờ 30 ngày 29/9/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt và chấm 03 chuyên đề tiến sĩ thuộc Đề tài luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Thu Hương: “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01

Tiểu ban đánh giá gồm có: PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch là Trưởng Tiểu ban; Thư ký Tiểu ban PGS. TS. Đinh Văn Thành và Ủy viên TS. Đặng Công Hiến. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của một số các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Các chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ngoài;

- Chuyên đề 2: Thực trạng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020;

- Chuyên đề 3: Định hướng và một số giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học, thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, định hướng giúp NCS tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm chuyên đề thống nhất thông qua và đánh giá các chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lê Thị Thu Hương đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt khoa học

Lương Thanh Hải

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC