ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Duy Thái

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Nguyễn Duy Thái với nội dung “Phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 421/QĐ-CLCT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở gồm có: PGS. TS. Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng; PGS. TS. Phạm Văn Lợi, phản biện 1; PGS.TS Đào Ngọc Tiến, phản biện 2; PGS. TS. Hà Văn Sự, PGS. TS Lê Trịnh Minh Châu, TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, ủy viên hội đồng và TS. Đặng Công Hiến - thư ký hội đồng. Buổi  đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

NCS. Nguyễn Duy Thái đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của luận án. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 3 chương như sau:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương 3: Đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ảnh 1: NCS. Nguyễn Duy Thái trình bày luận án tiến sỹ

Nhân xét về luận án, các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với công tác nghiên cứu đề xuất về thực trạng phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Để hoàn thiện luận án, các thành viên trong Hội đồng đề nghị nghiên cứu sinh chỉnh sửa kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic, cập nhật làm rõ một số khái niệm, thông tin cho phù hợp, đưa ra các tiêu chí đánh giá về phát triển thị trường dịch vụ môi trường ….

Phát biểu kết luận, PGS. TS Đinh Văn Thành - Chủ tịch hội đồng khẳng định tên luận án “Phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ. Luận án đã phân tích, đánh giá  được thực trạng hoạt động và tiềm năng phát triển thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam; Một số giải pháp được đề xuất có tính khả thi và sát thực, tuy nhiên nghiên cứu sinh cần phải tiếp tục, bổ sung hoàn thiện luận án trong thời gian tới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành để luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ

Ngô Mai Hương

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT.

BÀI VIẾT KHÁC