ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vương Quang Lượng

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở số 17 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Vương Quang Lượng, theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện số 238/QĐ-CLCT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Tên đề tài “Phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới”. Chuyên ngành kinh doanh thương mại; Mã số 62.34.01.21

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện gồm có: PGS. TS. Nguyễn Văn Lích - Chủ tịch hội đồng; GS.TS Trần Thị Vân Hoa - Đại học kinh tế Quốc dân, phản biện 1; PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương – Đại học ngoại thương, phản biện 2; PGS. TS. Hà Văn Sự - Đại học Thương mại, phản biện 3;PGS. TS. Đinh Văn Thành – Cố vấn cao cấp của Viện, Uỷ viên hội đồng; TS. Lê Thị Thu Thủy – Đại học quốc gia, Ủy viên hội đồng và TS. Lê Huy Khôi – Thư ký hội đồng. Buổi  đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Luận án Tiến sĩ của NCS. Vương Quang Lượng được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu và TS. Lưu Đức Hải. Sau khi Hội đồng thông qua các điều kiện để NCS được bảo vệ luận án cấp Viện, NCS. Vương Quang Lượng trình bày tóm tắt nội dung luận án. Sau đó, Hội đồng đã nghe nhận xét, đánh giá của ba thành viên phản biện, nhận xét của các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự góp ý cho NCS.Vương Quang Lượng tiếp tục hướng nghiên cứu và hoàn thiện luận án.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thông qua kết luận:

Đề tài luận án của NCS. Vương Quang Lượng có ý nghĩa khoan học và thực tiễn; đúng với chuyên ngành đào tạo, luận văn có kết cấu hợp lý, mạch lạc, trích dẫn trung thực và có phương pháp nghiên cứu phù hợp; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố.

Luận án đã nghiên cứu được kinh nghiệm phát triển chợ ở một số quốc gia, đánh giá được thực trạng bán buôn hàng nông sản ở Việt Nam, khái quát một số chính sách hiện hành về phát triển chợ cũng như về phát triển kinh tế nông nghiệp.Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ được một số vấn đề lý luận từ đó xác định được một số vấn đề đặt ra cần phải giải quyết về xây dựng, phát triển chợ bán buôn hàng nông sản trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án với 7/7 phiếu tán thành thông qua. Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Vương Quang Lượng đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ ./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Lê Anh Tú

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC