ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Chấm Chuyên đề tổng quan Luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Văn Long

Theo Quyết định số 343/QĐ-CLCT ngày 12/7/2021 của Viện trưởng Viện Nghiên Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban chấm Chuyên đề tổng quan Luận án tiến sĩ, Ngày 29/9/2021, vào hồi 15 giờ 00, Viện Nghiên Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi chấm trực tuyến Chuyên đề tổng quan Luận án tiến sĩ thuộc Đề tài Luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Văn Long “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01.

Các thành viên tham gia Tiểu ban gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành là Trưởng Tiểu ban; PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu là ủy viên; Thư ký Tiểu ban là TS. Trịnh Thị Thanh Thủy. Buổi chấm Chuyên đề tổng quan Luận án tiến sĩ còn có sự tham dự của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi nghe NCS. Phạm Văn Long báo cáo nội dung tổng quan luận án tiến sĩ, các thành viên trong Tiểu ban đã bình luận, góp ý giúp nghiên cứu sinh tiếp tục định hướng nghiên cứu để có thể hoàn thiện các Chuyên đề của Luận án và hoàn thành tốt Luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban đã thống nhất thông qua và đánh giá Chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Long đạt yêu cầu của Chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi chấm trực tuyến:

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC