ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Buổi đánh giá Tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ của NCS. Đặng Xuân Thưởng

Theo QĐ số 504/QĐ-CLCT ngày 11/10/2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Tiểu ban đánh giá Tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ. Ngày 14/10/2021, vào hồi 09 giờ, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ thuộc đề tài luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Xuân Thưởng “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Hải Dương”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21

Tiểu ban đánh giá gồm có: PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch - Viện NCCLCSCT là Trưởng Tiểu ban; TS. Nguyễn Thị Nhiễu - Chuyên gia độc lập: Thư ký Tiểu ban; TS. Đặng Công Hiến - Viện NCCLCSCT: Ủy viên. Buổi chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học, thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, giúp NCS tiếp tục định hướng nghiên cứu để có thể hoàn thiện các chuyên đề của luận án và hoàn thành tốt luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban đánh giá Tiểu luận tổng quan đã thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Xuân Thưởng đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Một số hình ảnh buổi đánh giá:

Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại -VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC