NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Ngành Công Thương Quảng Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 là một năm khó khăn, đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng, trong đó tác động lớn đến tình hình hoạt động của ngành Công Thương. Trước tình hình đó, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình hành động của Bộ Công Thương và UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, kịp thời tham mưu đề xuất nhiều giải pháp và chính sách như: Cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước... cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp để duy trì và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 73.278 tỷ đồng, giảm 10,2% so với năm 2019, trong đó dự kiến giảm hầu hết các ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện và cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành chủ lực. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn có

một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước: Phi lê cá sấy khô, muối hoặc ngân nước muối nhưng không hun khói tăng 16,26%, đạt 46,2 tấn; thức ăn cho thuỷ sản tăng 18,93%, đạt 12,5 nghìn tấn; nước ngọt tăng 8,2%, đạt 19,5 triệu lít; bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket tăng 26,77%, đạt 8,8 triệu sản phẩm; xe du lịch tăng 28,76%, đạt 6.537 chiếc... Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ như: than, đá xây dựng, cát trắng, mực đông lạnh, vải dệt thoi từ sợi bông, giày, dép thể thao và các bộ phận của giày,vỏ bào, dăm gỗ...do nhu cầu của thị trường sụt giảm.

Về phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Toàn tỉnh đã quy hoạch phát triển 11 khu công nghiệp (KCN) tập trung. Trong đó: 07 KCN nằm trong Khu KKT mở Chu Lai và 04 KCN do Sở Công Thương quản lý.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, thì trên địa bàn tỉnh  sẽ có  92 CCN với tổng diện tích 2280.47 ha đến năm 2025 và 2613.14 ha  đến năm 2035. Trong năm 2020, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập quy hoạch chi tiết (QHCT) 03 CCN với tổng diện tích 76 ha. Công tác triển khai lập QHCT đã được thực hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh. Các CCN đã thu hút được 10 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê là 15 ha; tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án là 500 tỷ đồng; tổng số lao động đăng ký theo dự án là 700 người.

Về tình hình thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước cả năm 2020 đạt 51.419 tỷ đồng, đạt 83,05% so với kế hoạch năm, giảm 10% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.200 tỷ đồng, tăng 4,52% so năm 2019, doanh thu dịch vụ ước đạt 17.749 tỷ đồng, giảm 42,4% so với năm 2019.

- Về tình hình phát triển hạ tầng thương mại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 159 chợ đang hoạt động (theo Quyết định số 249/QĐ-SCT ngày 08/10/2018 của Sở Công Thương về việc phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam): có 02 chợ hạng 1, 13 chợ hạng 2 và 144 chợ hạng 3. Tổng số hộ kinh doanh qua mạng lưới chợ hiện nay khoảng 23.000 hộ bao gồm 14.000 hộ kinh doanh cố định và 9.000 hộ kinh doanh không thường xuyên.

- Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị: có 02 siêu thị (Co.op Mart Tam Kỳ và siêu thị Panko) tại thành phố Tam Kỳ, 01 Trung tâm thương mại phường Phước Hòa. Tại Hội An hệ thống siêu thị chưa phát triển, thay vào đó chuỗi các cửa hàng tiện ích phục vụ khách du lịch hoạt động khá hiệu quả.

- Hiện trên địa bàn tỉnh có 191 cửa hàng xăng dầu và tàu dầu hoạt động kinh doanh đáp ứng tốt Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Và có các doanh nghiệp là thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh gồm: Chi nhánh Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV tại Quảng Nam, Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL miền trung tại Quảng Nam, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tuyết Mai, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Khánh.

- Hệ thống mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 600 cửa hàng bán lẻ LPG hệ thống các cửa hàng hoạt động đảm bảo khả năng phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, các cửa hàng được xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh, đảm bảo các tiêu chuẩn, an toàn thực hiện đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh có 04 trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng nằm tại KCN Điện Nam Điện Ngọc, Cảng Kỳ Hà, Khu kinh tế mở Chu Lai (thuộc các Công ty TNHH ELF gas Đà Nẵng, công ty TNHH gas Miền Trung, Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Petro Miền trung) đáp ứng tốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2021, ngành Công Thương Quảng Nam tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn vừa triển khai hiệu quả các chính sách đã ban hành, các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục bám sát tình hình thị trường, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường.

- Tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN mới thay thế Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Cơ chế hỗ trợ đầu tư và quản lý CCN.

-Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí Lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng CCN theo Nghị định 66/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; nghiên cứu đề xuất tham mưu UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ.

-Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Thực hiện việc rà soát và quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng các CCN đã được phê duyệt trước đây tại các địa phương có nhu cầu; đồng thời, triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các CCN mới được thành lập theo đúng quy định; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập các CCN còn lại trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Thông tư số 15 /2017/TT-BCT ngày 31/8/2017.

- Theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hoá; báo cáo, đề xuất cấp trên giải pháp kiềm chế tăng giá hàng hoá trên thị trường khi cần thiết.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2021 - 2025) trong năm 2021; Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) tỉnh Quảng Nam trong năm 2021. Tiếp tục theo dõi, quản lý các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Phối hợp với các địa phương vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh, nhất là các cơ sở có sản phẩm đạt giải tham gia Hội chợ, kết nối cung cầu các tỉnh trong và ngoài nước. Phối hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn năm 2021 tại các huyện; triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Quảng Nam năm 2021…

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá IX và Quyết định số 764/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ Công Thương.

Nghiên cứu xem xét về tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để sớm hoàn thành Quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh. Bố trí nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư khác để đến năm 2022, 100% số thôn tại vùng núi, đặc biệt khó khăn còn lại trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

- Thực hiện Quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh theo Luật khoáng sản 2010; Tham gia hội đồng thẩm định đề án thăm dò, đề án môi trường các dự án đầu tư khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

-Tham mưu, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các hạng mục công trình còn lại thuộc Tiểu dự án cấp điện sử dụng vốn NSTW theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh và các hạng mục công trình bổ sung thuộc Tiểu dự án cấp điện sử dụng vốn EU theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh; triển khai thủ tục đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo.

Tập trung và huy động các nguồn lực đầu tư, tiếp tục hoàn thành các dự án Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025./.

Theo: Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Đinh Thị Bích Liên

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại- VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC