NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Ngành Công Thương Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ và đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ, cùng sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” nên các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, vẫn duy trì được đà phát triển và có những điểm sáng, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp vẫn duy trì trong điều kiện khó khăn nhờ vào nguồn nguyên liệu tại chỗ (lúa và cá tra). Ngành chế biến thủy sản và chế biến thức ăn chăn nuôi tăng trưởng và tiếp tục là động lực chính đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp đều tăng nhẹ so với cùng kỳ (chế biến thủy sản tăng 2,89%; chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 2,86%; miến, hủ tiếu, bánh tráng và các loại tương tự tăng 1,59%; sản phẩm ngành may mặc tăng 6,67%; các bộ phận của dày dép bằng da tăng 71,43%; bia tăng 30,06%), nhưng sản lượng tồn kho lớn làm tăng chi phí sản xuất. Ngoài ra, một số sản phẩm có sản lượng giảm (gạo xay xát, lau bóng giảm 0,15%; thuốc viên các loại giảm 5,86%; cát khai thác giảm 15,91%; thuốc lá có đầu lọc giảm 16,51%;).

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2020 ước tăng 2,91% so với năm 2019; trong đó ngành khai khoáng giảm 15,58%, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,85%, ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 2,91%, ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,78%.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 57.681 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Phân theo ngành kinh tế, ngành Khai khoáng giảm 22,28% so với cùng kỳ; ngành Chế biến chế tạo tăng 2,85% so với cùng kỳ; ngành Sản xuất và phân phối điện tăng 2,57% so với cùng kỳ; ngành Cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 9,13% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 10.844 tỷ đồng, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động thương mại

Thương mại nội địa:Nhiều chương trình hợp tác thương mại, kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố lớn được triển khai; phối hợp tổ chức Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp trên sàn thương mại điện tử TiKi; hình thành các trung tâm giới thiệu, phân phối đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; tạo dựng mối quan hệ gắn kết với các nhà phân phối hiện đại như Sài Gòn Co.op, Big C, Vincommerce, MM Mega Market, Bách Hóa xanh góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, kết nối tiêu thụ, giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa. Giá trị tăng thêm ngành thương mại (giá so sánh 2010) ước đạt 7.851 tỷ đồng, tăng 2,85% so với năm 2019.

Hạ tầng thương mại được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, hệ thống phân phối hàng hoá ngày càng mở rộng và đa dạng, ngoài các chợ truyền thống, hệ thống chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp (Bách Hóa Xanh, Vinmart+) được hình thành và phát triển rộng khắp đã tạo nên một diện mạo mới hoạt động thương mại của tỉnh; Thương mại điện tử có bước phát triển rõ nét, hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, nhiều siêu thị, cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng thương mại điện tử trong mua bán hàng hóa (thông qua website, ứng dụng trên điện thoại thông minh, tổng đài điện thoại, triển khai hóa đơn điện tử để giao dịch với người tiêu dùng và thanh toán không dùng tiền mặt…) góp phần bảo đảm nguồn hàng thiết yếu cho người dân và bình ổn giá tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ năm 2020 ước đạt 99.135 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 1.041 triệu USD (không tính hàng tạm nhập tái xuất), giảm 11,81% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ 2019: Gạo ước đạt 148,5 triệu USD, tăng 19,2%; Sản phẩm may mặc ước đạt 84,37 triệu USD, tăng 35,49%; Bánh phồng tôm, bánh kẹo, ngũ cốc đạt 16,28 triệu USD, tăng 8,17%. Riêng thủy sản chế biến xuất khẩu giảm (sản lượng đạt 327.746 tấn, giảm 11,43% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt 720,43 triệu USD, giảm 21,96% so với năm 2019).

Hoạt động nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 ước đạt 291,81 triệu USD, bằng 74,96% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, xăng dầu ước đạt 107 triệu USD, bằng 50,45% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động khuyến công: Tham mưu UBND Tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 (Kết quả, đã công nhận 30 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu năm 2020); Hỗ trợ cho 28 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2020 (kết quả có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2020).

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Năm 2021, ngành Công Thương Đồng Tháp tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh đi đôi với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi; hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, làm động lực phát triển bền vững.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp (theo giá 2010) đạt 11.820 tỷ đồng, tăng 9% so với ước thực hiện năm 2020.

- Giá trị tăng thêm ngành thương mại (theo giá 2010) đạt 8.520 tỷ đồng, tăng 8,52% so với ước thực hiện năm 2020.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) đạt 61.720 tỷ đồng, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2020.

- Sản lượng điện thương phẩm: đạt 2.734 triệu kWh, tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2020, trong đó công nghiệp 1.354 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 49,52%/tổng sản lượng điện.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ: đạt 108.100 tỷ đồng, tăng 9,04% so với ước thực hiện năm 2020.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (không tính tái xuất xăng dầu): đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5,65% so với ước thực hiện năm 2020.

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: đạt 300 triệu USD, tăng 2,81% so với ước thực hiện năm 2020.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành các mục tiêu trên, ngành Công Thương Đồng Tháp triển khai thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm sau:

Về lĩnh vực công nghiệp:

- Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp, đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covi-19. Xác định phát triển công nghiệp là một  động lực quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp; tập trung ưu tiên đầu tư các dự án công nghiệp chế biến với công nghệ sạch và công nghệ cao.

Tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch an toàn điện, đảm bảo đa dạng hóa các sản phẩm về điện và các vấn đề an toàn về điện. Ngoài ra, quan tâm quản lý các thành phần kinh tế đầu tư phát triển lưới điện, nhất là nguồn năng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió) vừa đảm bảo môi trường (kết hợp phát triển nông nghiệp xanh), vừa phát triển kinh tế địa phương.

- Tham mưu đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất chế biến, chế tạo các sản phẩm theo chiều sâu có giá trị gia tăng cao; Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh và hàm lượng công nghệ cao gắn với nguồn tài nguyên bản địa. Thường xuyên tiếp cận doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án đầu tư đang triển khai xây dựng để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch; Khuyến khích áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng  năng lượng tiết kiệm và thân thiện với môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường làm ảnh hưởng khu vực xung quanh, nhất là vấn đề an ninh nguồn nước.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với mục tiêu là tạo thuận lợi cho đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất tiến tiến để nâng cao chất lượng; cải tiến về bao bì, nhãn hiệu, tiêu chuẩn về an toàn để đáp ứng các điều kiện phân phối vào các chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi hợp tác đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và mời gọi đầu tư các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch định hướng, thông qua quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đưa vào hoạt động, nhất là hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều; đồng thời định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp để có lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp tại địa phương và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Về lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu:

Tập trung triển khai các hoạt động thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thuộc lĩnh vực công thương năm 2021 như: kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu, cửa hàng nông sản an toàn… Tăng cường xúc tiến và kết nối giao thương với các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp, hiện đại; Phát triển các kênh phân phối hàng hóa trong nước, mở rộng kết nối cung - cầu hàng hóa, thắt chặt các mối quan hệ gắn kết giao thương đã tạo lập với Sài Gòn Co.op, Big C, Vincommece, MM Mega Market, Bách Hóa xanh,...

- Xây dựng thí điểm mô hình kinh tế về đêm. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối đồng bộ và phù hợp tiến đến phát triển hệ thống thương mại theo chuỗi giá trịKhuyến khích phát triển các loại hình bán lẻ hiện đại như: Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh; từng bước phát triển mạng lưới cửa hàng tiện lợi trong các khu dân cư; chú trọng phát triển hệ thống chợ theo hướng văn minh, tiện ích, an toàn.

- Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử đối với sản phẩm của tỉnh, hướng đến phát triển kinh tế số phù hợp xu thế vận hành của thị trường dịch vụ. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử có đầy đủ chức năng để bán hàng như: giỏ hàng, tích hợp thanh toán trực tuyến,… đồng thời đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tửHỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (mã vạch, QR code, Blockchain,…) để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tiếp thị sản phẩm trên môi trường số.

Phát triển mối liên kết trực tiếp, ổn định và lâu dài giữa các doanh nghiệp thương mại nội địa và xuất nhập khẩu với cơ sở công nghiệp chế biến, hợp tác xã thương mại và dịch vụ, với hộ nông dân, trang trại nuôi, trồng nông - lâm - thủy sản. Hỗ trợ và nhân rộng 02 chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực (lúa gạo, xoài) gắn truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021 - 2025; các chương trình, kế hoạch phối hợp trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nhất là đối với các thị trường thực hiện hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; phát triển thị trường cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn. Triển khai các đợt khảo sát thị trường các tỉnh miền Trung - Tây nguyên và các tỉnh phía Bắc để tìm kiếm đối tác tiêu thụ các mặt hàng nông sản đặc thù của Tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Thông tin và phân tích thị trường nông sản, tăng cường công tác thông tin, dự báo nhu cầu thị trường đến người dân, doanh nghiệp để có định hướng sản xuất hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường, chống găm hàng, bán hàng giả, kém chất lượng; triển khai quyết liệt các biện pháp để bình ổn giá, bảo đảm cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế, về thương mại điện tử, quyền lợi người tiêu; theo dõi, thúc đẩy các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh với các các hệ thống phân phối như: hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, doanh nghiệp có hệ thống phân phối lớn trong nước, các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu để tiêu thụ hàng hoá của tỉnh.

Về lĩnh vực khuyến công:

Tham mưu UBND Tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia nhằm khuyến khích kịp thời doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Về hoạt động khuyến công, cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có lợi thế phát triển, đây là nguồn vốn “mồi” khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng hợp lực, hợp sức, đoàn kết cùng phát triển;

Hỗ trợ các địa phương lập quy hoạch chi tiết phát triển cụm công nghiệp; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch khuyến công năm 2021và vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, trong đó cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có lợi thế phát triển, đây là nguồn vốn “mồi” khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng hợp lực, hợp sức, đoàn kết cùng phát triển.

- Phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các hoạt động: Lập dự án đầu tư; quản trị sản xuất, quản lý tài chính - kế toán, phát triển nguồn nhân lực; phát triển thương hiệu; thiết kế mẫu mã, bao bì; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.

- Tổ chức 03 cuộc hội thảo, hội nghị theo chuyên đề05 lớp Khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lýtổ chức 03 đoàn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh tham gia hội chợ triễn lãm trong và ngoài tỉnh để các doanh nghiệp, cơ sở tiếp cận với thị trường, công nghệ mới và xác định được hướng đầu tư phát triển sản xuất mang lại hiệu quả cao./.

Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC