NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Hoạt động của ngành Công Thương Khánh Hòa trong quý I năm 2021

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 01/2021 tại 13 tỉnh, thành phố trong cả nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước tình hình đó, Sở Công Thương Khánh Hòa luôn luôn nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp trong ngành và đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh; tích cực triển khai và phối hợp thực hiện tốt một số giải pháp của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Khánh Hòa về bình ổn thị trường; kiềm chế lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 nhằm góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong Quý I năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh đã đạt được  một số kết quả như sau.

Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 ước tăng 2,03% so với cùng kỳ năm2020; Quý I/2021 ước tăng 0,28% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 10,92%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,74%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 0,85%;  Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 11,58%;

Một số sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh có chỉ số sản xuất quý I/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020: Bia đóng lon tăng 61,26%; Điện sản xuất tăng 31,15%; Đường RE tăng 21,72%; Đường RS tăng 8,7%; Tôm đông lạnh tăng 10,77%; Đá granit, pophia, bazan tăng 25,33%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 2,45%;… Một số sản phẩm có chỉ số giảm như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 12,86%; Đá xây dựng khác giảm 11,15%; Sợi tự nhiên giảm 13,78%; Cá khác đông lạnh giảm 11,65%; Thuốc lá có đầu lọc giảm 13,42%;…

Về hoạt động thương mại: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng trên toàn thế giới và tiếp tục kéo dài, các hoạt động thương mại đến nay vẫn bị ảnh hưởng, sức mua tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cửa hàng tiện lợi vẫn còn thấp. Một số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gặp khó trong việc tìm kiếm các đơn hàng mới do thị trường nước ngoài có mức tiêu thụ bị chậm.

Thị trường trong tỉnh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 3/2021 ước đạt 5.550,36 tỷ đồng, tăng 0,94% so tháng trước, tăng 19,46 % so với cùng kỳ năm trước. Quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.466,75 tỷ đồng, tăng 0,21% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 0,38% so với tháng trước, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,92% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 03 tháng đầu năm 2021 tăng 0,54% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh tháng 3/2021 ước đạt 102,7 triệu USD, giảm 16,83% so với tháng trước. Quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 293,81 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 21% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 10,09 triệu USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước;  Kinh tế tư nhân ước đạt 131,13 triệu USD, giảm 3,72%; Kinh tế tập thể ước đạt 850 ngàn USD, tăng 49,65%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 151,74 triệu USD, giảm 37,98%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu quý I/2021 cụ thể như sau: Sản phẩm mây tre lá ước đạt 1,52 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước; Cà phê ước xuất 19.195 tấn với trị giá 30,16 triệu USD, tăng 4,24% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Sản phẩm gỗ ước đạt 7,96 triệu USD, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước; Thuốc lá điếu và nguyên liệu ước đạt 8,42 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản ước xuất 18.140 tấn các loại, trị giá 109,08 triệu USD, tăng 16,9% về lượng nhưng giảm 1,57% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Hàng dệt may ước đạt 25,47 triệu USD, giảm 11,97% so với cùng kỳ năm trước; Tàu biển ước xuất 03 chiếc với trị giá ước đạt 94,83 triệu USD, giảm 50,21% so với cùng kỳ năm trước;

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 3/2021 ước đạt 58,27 triệu USD, tăng 2,19 lần so với tháng trước;

Quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 140,41 triệu USD, giảm 16,38% so với cùng kỳ năm trước và đạt 15,6% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 8,2 triệu USD, giảm 38,85% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân ước đạt 66,45 triệu USD, tăng 5,22%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 65,76 triệu USD, giảm 28%;

Các mặt hàng nhập khẩu quý I/2021 chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản ước nhập 17.560 tấn, tăng 10,18%; Nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ước nhập 4,29 triệu USD, tăng 62,38%; Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá ước nhập 7,55 triệu USD, tăng 50%; Sắt thép, kim loại khác nhập 17,76 triệu USD, giảm 34,89%; Nguyên phụ liệu dệt may ước nhập 5,23 triệu USD, giảm 15,17%; Máy móc thiết bị phụ tùng ước nhập 36,54 triệu USD, giảm 15,87%.

Bước sang quý II năm 2021, ngành Công Thương Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải phát phát triển kinh tế xã hội như: Triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Ninh Thủy; Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất;

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá trực tiếp các sản phẩm đến người tiêu dùng của các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do;

Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương.

Tăng cường các hoạt động liên kết khu vực, liên kết vùng tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh;

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mua bán hàng hóa thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid- 19 của ngành Công Thương./.

Nguồn: Báo cáo của Sở Công Thương Khánh Hòa

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông Tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại- VIOIT.

BÀI VIẾT KHÁC