NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Giải pháp phát triển ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị năm 2021

Năm 2020, mặc dù gặp phải những khó khăn, thách thức nặng nề trong bối cảnh của thiên tai bão lụt và dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp gây ra; nhưng bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh về thực hiện mạnh mẽ các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện môi truờng đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành Công Thương đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước vuợt qua thử thách, thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. 

Nhờ vậy, ngành Công Thương Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh như sau:

Về sản xuất công nghiêp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,25% so với năm 2019 (thấp hơn nhiều so với mức tăng của năm 2019: 12,29%), đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,35%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,29%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,07%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,26% so với năm 2019. Bên cạnh đó, vẫn có một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2020 tăng cao như: Tấm lợp proxi măng tăng 33,06%; lốp xe các loại tăng 19,73%; dăm gỗ tăng 13,37%; quần áo tăng 16,44. Một số sản phẩm có mức tăng ổn định như: điện thương phẩm tăng 5,47%; điện sản xuất tăng 5,35%; nước máy tăng 3,31%; quặng zircon và tinh quặng zircon tăng 0,28%;. Một số sản phẩm công nghiệp giảm như: Gỗ cưa, gỗ xẻ giảm 33,03%; nước hoa quả giảm 21,24%; ván ép giảm 14,76%; bia lon giảm 11,15% (ảnh hưởng của dịch bệnh và Nghị định 100); săm xe các loại giảm 2 9,59%; phân hóa học giảm 5,55%; tinh bột sắn giảm 6,43%; xi măng giảm 3,4%; quặng inmenit và tinh quặng inmenit giảm 0,11% so với năm trước.

V thương mại, dịch vụ, giá cả

Năm 2020, hoạt động thương mại, dịch vụ gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải tạm dừng. Các tháng cuối năm, tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng đang trên đà khôi phục, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 30.959,1 tỷ đồng, đạt 92,4% so với kế hoạch năm 2020 (là 33.500 tỷ đồng) và tăng 3,06% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.369,447 tỷ đồng, chiếm 88,4% tổng mức và tăng 6,53%; doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 2.553,53 tỷ đồng, chiếm 8,25% tổng mức và giảm 18,58%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 6,355 tỷ đồng, chiếm 0,02% tổng mức và giảm 81,61%; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.029,76 tỷ đồng, chiếm 3,33% tổng mức và giảm 12,43% so với năm trước.

Đánh giá chung

Bên cạnh những kết quả đã đạt được ngành Công  Thương Quảng Trị trong năm 2020 còn gặp một số khó khăn, hạn chế sau:

Các chỉ tiêu phát triển của ngành có mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch đề ra sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh năm 2020; Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được ngăn chặn và kiểm soát nhưng hậu quả để lại còn nặng nề, hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn chậm và bị gián đoạn cả phía cung và phía cầu. Một số dự án khởi công nhân kỷ niệm 30năm lập lại tỉnh có tiến độ triển khai chậm ngoài nguyên nhân do đại dịch Covid -19 gây ra còn do vướng mắc trong đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa đạt mục tiêu. Số nhiệm vụ UBND tỉnh giao đang thực hiện, chưa đến hạn chiếm tỷ lệ còn cao (chiếm 30,2% tổng số nhiệm vụ được giao trong những tháng đầu năm 2020). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm, chất lượng chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp; Quy mô sản xuất và trình độ công nghệ, thiết bị vẫn còn hạn chế; Sản phẩm chế biến thô và gia công còn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của doanh nghiệp còn ít; Hệ thống phân phối chủ yếu nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết và tính chuyên nghiệp trong phân phối trước nhu cầu hội nhập quốc tế… Hoạt động liên kết phát triển địa phương mặc dù được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế; việc hợp tác liên doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và trong khu vực để hình thành trung tâm sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ chưa được đồng bộ.

Với quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép“ và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương, các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,5% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước đạt 36.876 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 280 triệu USD.

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành

Để đạt được mục tiêu đó, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Công Thương Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh.

Tham mưu thực hiện các nội dung cam kết của người đứng đầu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, các Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2021-­2025 như: Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển thương mại biên giới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025; Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh đến 2025; Tiếp tục thực hiện Đề án củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2018 -2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn; Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như: năng lượng tái tạo (thuỷ điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời), công nghiệp chế biến gỗ và nông lâm, thuỷ hải sản; công nghiệp silicat, các ngành sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động (dệt may). Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm như dự án nhiệt điện than BOT 1, dự án nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị 340MW, dự án khí hoá lỏng LNG.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 để tăng khả năng cạnh tranh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Đặc biệt là hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp phép để triển khai thực hiện dự án và hoà lưới điện trước thời điểm 31/10/2021 đối với 14 dự án điện gió với tổng công xuất 569,2 MW đã đượcThủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII tại Văn bản 795/TTg-CN ngày 25/6/2020.

Kêu gọi và thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, các dự án phong điện, thủy điện nhỏ. Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ đầu tư các dự án năng lượng, dự án công nghiệp trên địa bàn, nhất là các dự án khởi công dịp chào mừng 30 năm lập lại tỉnh để sớm đưa vào hoạt động. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là các dự án năng lượng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án TBA và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, Dự án cải tạo đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo.

Tham mưu Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh năm 2021; Chương trình khuyến công tỉnh và quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021. Điều tra năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đầu tư các tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017; Thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ logistic, các tổng kho trên tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây; Tích cực thúc đầy hoạt động thương mại biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào để thúc đẩy các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển.

Rà soát, bổ sung định hướng phát triển một số sản phẩm chủ lực của địa phương; tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm địa phương mang thương hiệu quốc gia. Nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm. Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực (CPTPP, EVFTA) để xuất khẩu hàng hóa; Triển khai có hiệu quả Chương trình kích cầu nội địa “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các Chương trình giảm giá, kích cầu tiêu dùng. Phát triển các kênh phân phối, tận dụng cơ hội đẩy mạnh thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước, xuất khẩu. Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu; Kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường bảo đảm cung cấp đủ số lượng, chất lượng các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn trong giai đoạn

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa; liên kết, hợp tác tìm kiếm thị trường để tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát triển hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn, chợ chuyên doanh, các trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị văn minh, hiện đại.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trong các lĩnh vực: sản xuất hàng xuất khẩu, xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, kho dự trữ hàng hóa, kho ngoại quan, mạng lưới chợ, trung tâm hội chợ triển lãm, nâng cấp hệ thống các cửa hàng xăng dầu, phát triển mô hình cửa hàng xăng dầu gắn với trạm dừng nghỉ hoặc cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ tổng hợp trên tuyến Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1; phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại các tuyến giao thông cấp huyện.

Triển khai đầu tư các tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch đã được phê duyệt. Thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới kho tàng, bến bãi, dịch vụ logistic; xây dựng cảng trung chuyển hàng hoá bằng côngtennơ phục vụ lưu thông hàng hóa hai chiều giữa các nước ASEAN. Nghiên cứu phát triển Khu kinh tế - thương mại Lao Bảo gắn với định hướng phát triển thương mại xuyên biên giới để hình thành Khu thương mại biên giới.

Tập trung thực hiện dự án điện nông thôn, hoàn thành các hạng mục công trình, đảm bảo giải ngân hết vốn đã được bố trí theo kế hoạch. Thực hiện Tiêu chí số 4 (điện nông thôn) theo kế hoạch đề ra. Tích cực triển khai Đề án chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, tập trung thực hiện đồng bộ các giải phát giúp người dân và doanh nghiệp./.

Nguồn: Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại  - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC