NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Chương trình Khuyến công của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công tỉnh Đắk Lắk đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), góp phần xóa đói giảm nghèo, duy trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn, ổn định tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020

Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 82 đề án khuyến công địa phương và 4 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí gần 22,4 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 9,1 tỷ đồng và vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng hơn 13,2 tỷ đồng.  Các đề án Khuyến công được thực hiện ở hầu hết các huyện, thị xã, các xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, đối tượng được triển khai là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh theo quy định.

Hoạt động khuyến công đã tập trung thực hiện vào 15 đề án nâng cao năng lực kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp (kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng), 42 đề án xây dựng mô hình ứng dụng máy móc tiên tiến (gần 17 tỷ đồng), 11 đề án hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm (768 triệu đồng), 7 đề án nâng cao năng lực quản lý về tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công (292 triệu đồng)...

Nội dung hiệu quả nhất trong chương trình khuyến công giai đoạn này là hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT. Cụ thể, 5 năm qua đã có 42 đề án được triển khai, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, tập trung vào việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong chế biến, đóng gói nông sản, chế tạo cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu...

Một trong những đơn vị được hưởng lợi từ chương trình khuyến công là Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột). Năm 2019, khuyến công địa phương đã hỗ trợ 140 triệu đồng cho đơn vị đầu tư mới máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê. Từ khi đưa máy móc mới vào hoạt động đã giúp đơn vị giảm số lượng nhân công, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 (huyện Ea Kar) được thụ hưởng đề án khuyến công “Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến gạo, công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm”, với tổng kinh phí thực hiện 754 triệu đồng; trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 150 triệu đồng. Đề án đã phát huy hiệu quả thiết thực, một số công đoạn được thực hiện hoàn toàn tự động thay vì làm thủ công như trước đây; lượng bụi bẩn phát sinh trong nhà máy cũng giảm đáng kể... Đặc biệt, chất lượng sản phẩm của công ty được tăng lên, sản phẩm "Gạo bảy hai mốt" của doanh nghiệp được bình chọn là Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018, đạt chứng nhận Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017, cấp khu vực năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019.

Bên cạnh chuyển giao máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT, chương trình khuyến công cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao năng lực kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp, tham gia hội chợ, triển lãm; nâng cao năng lực quản lý về tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và bình chọn, tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Có thể nói, trong giai đoạn vừa qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực về mặt kinh tế, xã hội, môi trường và khoa học công nghệ. Đặc biệt, thông qua các đề án đã kịp thời khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến; nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều rào cản. Cụ thể, địa phương chưa hình thành được mạng lưới cộng tác viên khuyến công nên quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các đề án khuyến công tại cơ sở còn khó khăn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa đối tượng thụ hưởng và các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, một số chủ cơ sở CNNT thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc mua máy móc, thiết bị không đúng đề án phê duyệt nên phải dừng thực hiện đề án hỗ trợ. Đặc biệt, kinh phí dành cho hoạt động khuyến công chủ yếu là ngân sách nhà nước và đối ứng của các đơn vị thụ hưởng mà chưa huy động được những nguồn lực khác nên số lượng doanh nghiệp, cơ sở được thụ hưởng đề án là không nhiều.

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Để tiếp nối kết quả hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1497 /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh với mục tiêu nhằm tiếp tục động viên mọi nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm sản, cơ khí phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh dự kiến 55 tỷ đồng; trong đó nguồn khuyến công quốc gia là 7 tỷ đồng, khuyến công địa phương 22 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của đơn vị thụ hưởng và các nguồn lực xã hội khác. Đặc biệt, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ hoạt động khuyến công, góp phần phát triển ngành công nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, cơ khí chế tạo và sản xuất hàng xuất khẩu; khuyến khích các cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguyên, nhiên vật liệu để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các nhiệm vụ cụ thể của chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 – 2025 là xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử hằng năm; xuất bản 20 bản tin, ấn phẩm; xây dựng 20 chuyên đề công nghiệp phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh;  Tổ chức 05 đề án xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công; 05 lớp tập huấn nghiệp vụ về khuyến công; hướng dẫn triển khai hoạt động khuyến công; tổ chức tập huấn khuyến công cho 150 lượt người; tổ chức 05 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công trong nước. Đặc biệt, tập trung đào tạo cho 300 người về chuyên đề sản xuất sạch hơn; tập huấn cho khoảng 1.000 người kỹ thuật sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại 100 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ thành lập 10 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 06 cơ sở sản xuất công nghiệp đánh giá sản xuất sạch hơn; tư vấn, hỗ trợ cho 40 cơ sở  cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức, tham gia 10 hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh với 100 doanh nghiệp tham gia; hỗ trợ 10 cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thuê tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý sản xuất, tài chính, thiết kế bao bì sản phẩm...; hỗ trợ 25 đơn vị xây dựng và đăng ký thương hiệu; tổ chức 03 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tổ chức đăng ký sản phẩm các kỳ để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, chương trình đã đưa ra nhiều giải pháp.

 Thứ nhất, về xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục  sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định chung và thuận tiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.  Nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung Quy định tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính để các cơ sở sản xuất công nghiệp dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ của Chương trình khuyến công.

Thứ hai, về nguồn vốn thực hiện Chương trình: Tranh thủ nguồn kinh phí từ Chương trình khuyến công quốc gia; Cân đối, bố trí ngân sách tỉnh theo Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025; Huy động các nguồn lực khác của xã hội.

Thứ ba, về khoa học và công nghệ: Tranh thủ nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và cơ sở vật chất của các viện, trường đại học, cao đẳng… Đào tạo và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ khuyến công, lực lượng cán bộ khoa học công nghệ của tỉnh.  Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của các đơn vị sản xuất công nghiệp./.

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC